תיאולוגיה יהודית מודרנית - כנס בינלאומי

Modern Jewish theology 1830 - 1930