תכנית חדשה למורות ולמורים - חדשנות בהוראת מחשבת ישראל

לימודי תואר שני - חדשנות בהוראת מחשבת ישראל
פוזן בר אילן