קורסים וסילבוסים תשפ"א

קורסים וסילבוסים תשפ"א

לנוחיותכם- מצ"ב המערכת

שימו לב- הטבלה והמערכת ניתנות לשינויים

שם הקורס

קוד הקורס

מרצה

הערות

קישור לסילבוס

תולדות הפילוסופיה היהודית בימה"ב 
 

30-101

פרופ' ד. שוורץ

הרצאה שנתי

סילבוס

 

קריאה בספר הזוהר

30-213

פרופ' ד. אברמס

הרצאה שנתי

 

סילבוס

 

השפעת חב"ד על הגות המאה העשרים

30-712

פרופ' ד. שוורץ

סמינריון שנתי

 

סילבוס

 

תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה
 

30-201

פרופ' ח. בן-פזי

הרצאה שנתי

סילבוס

 

אמונה ומהפכה בשבתאות

30-698

פרופ' א. אלקיים

סמינריון סמ. א'

סילבוס

סדנה דידקטית בהוראת מחשבת ישראל

30-269

ד"ר  א. אידלשטיין

הרצאה סמ. א'

סילבוס

דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל

30-024

ד"ר א. מלאכי

הרצאה שנתי

סילבוס

סמינר מחלקתי
 

30-900

 

 

----------------------

מבוא לתורת הסוד העברית

30-159

פרופ' א. אלקיים

הרצאה שנתי

סילבוס

מבוא לראשית החסידות: טקסטים ומושגי יסוד

30-296

ד"ר ל. זקס שמואלי

הרצאה סמ. א'

סילבוס

מורה הנבוכים לרמב"ם

30-716

ד"ר י. הלפר

סמינריון שנתי

סילבוס

עיונים בהגותו של רלב"ג

30-710

פרופ' ד. שוורץ

הדרכה אישית-שנתי

סילבוס

מאיטליה לספרד : המקובל ר' מנחם רקאנטי

30-715

פרופ' ד. אברמס

סמינריון שנתי

סילבוס

היבטים יהודיים על משנתו של פרויד

30-293

פרופ' ד. בנון

הרצאה סמ. א'

סילבוס

תולדות הפילוסופיה העתיקה ג' : פלוטינוס

30-016

ד"ר י.הלפר

הרצאה סמ. א'

סילבוס

אברהם יהושע השל:  תיאולוגיה, אתיקה וחברה

30-683

פרופ' ח. בן-פזי

הרצאה סמ. א'

 סילבוס

 

הלכה ישראלית: תחיית ההלכה ומעמדה בחברה הישראלית

30-144

ד"ר י. הרשקוביץ

הרצאה  סמ. א'

סילבוס

היינריך גרץ והמצאת ההיסטוריה של עם-ישראל

30-066

פרופ' י. קולר

הרצאה סמ. א'

  סילבוס

הגותו ופרשנותו של יוסף אבן כספי

30-056

ד"ר ג. וובר

הרצאה סמ. א'

          סילבוס

פילוסופיה יהודית פוסט-מודרנית

30-094

מ. פלדמן קיי

הרצאה סמ. א'

סילבוס

מאגיה יהודית

30-312

ד"ר מ. שניידר

הרצאה-סמ. א'

סילבוס

הספרות האפוקליפטית

30-576

ד"ר מ. שניידר

הדרכה אישית-שנתי

סילבוס

קריאת טקסטים מיסטיים מן הגניזה הקהירית

30674

ד"ר מ. שניידר

הרצאה סמ. א'

סילבוס

חקר רגשות בחסידות: יראה ופחד בספר "נעם אלימלך"

30-298

ד"ר ל. זקס שמואלי

הרצאה סמ. א'

 

סילבוס

מיסטיקה יהודית וראשית הנצרות

30-675

ד"ר מ. שניידר
 

הרצאה סמ. א'

סילבוס

חנה ארנדט: היבטים פילוסופיים - האם הרוע בנאלי?

30-065

פרופ' י. קולר

הרצאה-סמ. א'

סילבוס

משה מנדלסון-ספר ירושלים: קריאת טקסטים

30-064

פרופ' י. קולר

הרצאה -סמ. א'

סילבוס

החברה הישראלית והר הבית: הלכה ואידיאולוגיה

30-146

ד"ר י. הרשקוביץ

הרצאה סמ. א'

סילבוס

אתגרים חברתיים במחשבה בישראל  (בית מדרש – פילוסופיה יהודית חברתית)

30-067

ד"ר ע. בלומן

הרצאה שנתי

 

סילבוס

עולם המחשבה היהודית לאחר השואה

30-718

ד"ר י. הרשקוביץ

סמינריון שנתי

סילבוס

מהי דת ?

30-699

פרופ' א. אלקיים

סמינריון סמ. ב'

סילבוס

למידה בית מדרשית והוראה עכשווית

30-268

ד"ר ע. שפירא לביא

הרצאה סמ. ב'

סילבוס

"הזוהר" של החסידים: ספר הזוהר בדרשנות החסידית

30-297

ד"ר ל. זקס שמואלי

הרצאה סמ. ב'

סילבוס

פקנהיים, יונאס, שטראוס - פרקים נבחרים במשנתם

30-294

פרופ' ד. בנון

הרצאה סמ. ב'

 

סילבוס

אלפאראבי העברי

30-018

ד"ר י. הלפר

הרצאה סמ. ב'

סילבוס

הפילוסופיה של הרב קוק

30-682

פרופ' ח. בן-פזי
 

הרצאה סמ. ב'

סילבוס

ניאו-רמב"מיות כבשורה רעיונית

30-145

ד"ר י. הרשקוביץ

הרצאה סמ. ב'

סילבוס

בעלי הסוד בגרמניה בעקבות מסעי הצלב

30140

ד"ר נ. בן שחר

הרצאה סמ. ב'

סילבוס

מאוקלידס עד לרלב"ג

30-057

ד"ר ג. וובר

 

הרצאה סמ. ב'

סילבוס

היבטים אקזיסטנציאליסטיים של הפילוסופיה היהודית במאה העשרים

30-095

ד"ר מ. פלדמן קיי

 

הרצאה סמ. ב'

 

סילבוס

ביואתיקה: שיקולים ערכיים בפסיקת ההלכה

30-070

ד"ר  ע. עופר-שטרק

 

הרצאה סמ. ב'

סילבוס

קריאה בליקוטי מוהר"ן

30-299

ד"ר ל. זקס שמואלי

 

הדרכה אישית סמ. ב'

סילבוס

הגולם – טכניקות בריאה במסורת היהודית

30-141

ד"ר נ. בן שחר

הרצאה סמ. ב'

סילבוס

עולמם ההגותי של חכמי טבריה

30-147

ד"ר י. הרשקוביץ
 

הרצאה סמ. ב'

סילבוס

מבוא לצופיות: פרקי יסוד בהבנת המיסטיקה האסלאמית

30-060

ד"ר ח. אבו-ראס

 

הרצאה סמ. ב' בחירה

 

 

סילבוס