נאמנות ביקורתית: עולמו והגותו של דוד הרטמן

פרופ' דב שוורץ, פרופ' אבי שגיא