רוח חדשה בארמון התורה: ספר יובל לכבוד פרופ' תמר רוס עם הגיעה לגבורות

פרופ' דב שוורץ, ד"ר רונית עיר שי