ציונות דתית : היסטוריה, רעיון, חברה, כרכים א'-ד'

ציונות דתית מאת פרופ' דב שוורץ
פרופ' דב שוורץ, המחלקה לפילוסופיה יהודית

"ציונות דתית" הוא קובץ מחקרים מטעם המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג, שעניינו בהיסטוריה של הציונות הדתית, בהגות הפילוסופית של אנשי הציונות הדתית ובתהליכים העוברים על התנועה והחברה הציונית הדתית, מייסודה בשנת 1902 ועד ימינו.