חשק שלמה

דפנא לוין

פירוש קבלי על שיר השירים לר' יוחנן אלימנו