קורסים למורים תשע"ט

  1. קורס "מבוא למחשבת ישראל" - חובה
  2. קורסי מבואות ללימודי התחומים השונים של 'מחשבת ישראל'- כולל אפשרות בחירה בשלושה קורסי מבואות סמסטריאליים: הפילוסופיה היהודית – תור הזהב ; המחשבה היהודית באתגר העת החדשה ; תורת הסוד היהודית ; עולמה של החסידות. קורסים אלה יאפשרו לבנות את התשתית המשותפת של תחום הדעת של המחשבה היהודית.
  3. "סדנה תכניות לימודים במחשבת ישראל" – בהתאמה למערכת החינוך הממלכתית והממלכתית דתית. הסדנה היא מרכיב חשוב של התכנית כמפורט לעיל. יעדי הסדנה הם לגשר ולקשר בין הלימודים האקדמיים לבין תכניות הלימודים במחשבת ישראל, הן במעבר ממחקר כרונולוגי וז'אנרי אל החתך הנושאי המאפיין את תכניות הלימודים, והן בהכרה ובחשיבה המשותפת על הרלוונטיות של "מחשבת ישראל" לתלמיד הישראלי.
  4. תכנית אקדמית – כולל קורסי בחירה, בתחומי הדעת השונים:          
  1. המחשבה היהודית בת זמננו והתמודדותה עם שאלות עכשוויות של הקיום היהודי. בין הקורסים והנושאים הנידונים בתחום זה: ההגות היהודית לאחר השואה ; ההגות הרבנית בעת הזאת ; מחשבת ישראל שמן המזרח ; ההגות היהודית החדשה – 'אסכולת פריז', 'חכמת ישראל', 'ההגות היהודית האמריקאית'. יסוד של הפילוסופיה היהודית במאה העשרים ; הקיום היהודי בין ישראל והתפוצות ; מגדר במחשבה היהודית ; יהדות ואנושיות העם היהודי והאוניברסליות ; המחשבה היהודית הדיאלוגית.            
  2.  תורת הסוד היהודית - וגלגוליה השונים בתרבות היהודית הישראלית. בין הקורסים והנושאים הנידונים בתחום זה: הספרות היהודית המיסטית ; עיונים וקריאה בספרות הזהר ; מקבלת האר"י ועד קבלת הרב אשלג. ההשפעות התרבותיות של תורת הסוד היהודית.
  3. הפילוסופיה היהודית הקלאסית הרציונלית, השפעותיה והרלוונטיות שלה בחברה הישראלית. בין הקורסים והנושאים הנידונים בתחום זה: מושג ההתגלות הדתי והפילוסופי; הפרשנות היהודית והשפעותיה לכינון ההגות היהודית; משנתו של הרמב"ם וממשיכי דרכו במאה העשרים; אתיקה ושאלות מוסריות ; עיצוב הזהות האישית והיהודית;