מערכת שעות תשע"ט סמ' ב

מחשבת ישראל - מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ט סמ. ב' 

 

שעה

ראשון

שני

שלישי

רביעי

 

8-10

 

30101/01 - תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה – 10 עד המאה

ה - 15 / פרופ' ד.  שוורץ

הרצאה שנתי חובה  

רוח – 1002 / 201

30124/01 - קריאת טקסטים בהגות היהודית בימי הביניים /

פרופ' ד. שוורץ 

הרצאה שנתי חובה   

רוח – 1002 / 202

30007/01 - ספרות ההיכלות

והמרכבה / ד"ר מ. שניידר

הרצאה מתוקשב

10-12

 

30213/01 - קריאה בספר הזוהר /

פרופ' ד. אברמס 

הרצאה שנתי חובה  

רוח – 1002 /   201

 

30026/01 - השפעת חסידות חב"ד על ההגות היהודית האורתודוכסית

במאה ה - 20 /

פרופ' ד. שוורץ הרצאה   

30726/01 - השפעת חסידות

חב"ד על ההגות היהודית האורתודוכסית במאה ה - 20 /

פרופ' ד. שוורץ סמינריון   

רוח – 1002 / 202

 

30023/01 - הקבלה בביזנטיון :

ספר הפליאה / פרופ' ד. אברמס

הרצאה

30723/01 - הקבלה בביזנטיון :

ספר הפליאה / פרופ' ד. אברמס

סמינריון  

רוח – 1002 / 202

 

 

03016/01 - חזיונות מקובלי צפת /

פרופ' א. אלקיים הרצאה

סמ. ב' ל. יסוד  

 

 

30009/01 - בני אדם ומלאכים / ד"ר מ. שניידר  הרצאה

 מתוקשב

12-14

 

30250/01 - מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל ב' - סדנה לתכנית המורים /

ד"ר א. אידלשטיין

הרצאה שנתי חובה לת. המורים

רוח – 1002 / 202

 

30900 - סמינר מחלקתי

רוח – 1002 / אודיטוריום 1

קומת הכניסה בלובי

30902 - סמינר חוקרים

 

30052/01 - מסורות הסוד במדרשי חז"ל / ד"ר מ. שניידר הרצאה

30752/01 - מסורות הסוד במדרשי חז"ל / ד"ר מ. שניידר סמינריון

רוח – 1002 / 305

 

30237/01 - הגות יהודית באימפריה העות'מאנית במאות

ה - 16-20 / ד"ר מ. אוחנה הרצאה

רוח – 1002 / 202

 

03083/01 - מבוא לקבלה /

פרופ' ד. אברמס הרצאה

שנתי ל. יסוד   

30044/01 - הגות ההשכלה הברלינאית אחרי מנדלסון: הוגים וחיבוריהם (1780-1800) /

ד"ר י. קולר הרצאה               

30744/01 - הגות ההשכלה הברלינאית אחרי מנדלסון: הוגים וחיבוריהם (1780-1800) /

ד"ר י. קולר סמינריון  

רוח – 1002 / 61 קומה 1 -

 

14-16

 

 

 

 

 

 

 

30201 - תולדות הפילוסופיה היהודית החדשה / פרופ' ח. בן-פזי 

הרצאה שנתי חובה

רוח – 1002 / 61  קומה 1 -

 

30039/01 - בין פילוסופיה ומיסטיקה : עיון בקל"ח פתחי חכמה לרמח"ל /

פרופ' א. אלקיים הרצאה                

30739/01 - בין פילוסופיה ומיסטיקה : עיון בקל"ח פתחי חכמה לרמח"ל /  

פרופ' א. אלקיים סמינריון

רוח – 1002 / 201

 

30154/01 - מעמדה הדתי של מדינת ישראל / ד"ר י. הרשקוביץ

הרצאה 

כץ 604 / כיתה 102

 

30054/01 - משה רבינו באגדה ובמיסטיקה / ד"ר מ. שניידר

הרצאה

30754/01 - משה רבינו באגדה ובמיסטיקה / ד"ר מ. שניידר

סמינריון

רוח – 1002 / 202

 

03514/01 - מבט פנורמי על המחשבה היהודית. סוגות, נושאים, שאלות יסוד / פרופ' ח. בן-פזי הרצאה

שנתי ל. יסוד 

30156/01 - תורתם ההגותית של חכמי חברון בעת החדשה /

ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

רוח – 1002 / 201

 

30055/01 - מבוא לפילוסופיה היהודית במאה ה - 17  עד המאה ה - 19 (קריאת טקסטים) /

ד"ר י. קולר הרצאה

רוח – 1002/ 202

 

 

 

16-18

 

30159/01 -  מבוא לתורת הסוד העברית / פרופ' א. אלקיים

הרצאה שנתי חובה        

רוח – 1002 / 61  קומה 1 -   

 

 

 

30043/01 - פילוסופיית הרמב"ם

בהגות היהודית המודרנית : משפינוזה

עד להרמן כהן / ד"ר י. קולר הרצאה  

30743/01 - פילוסופיית הרמב"ם

בהגות היהודית המודרנית:

משפינוזה עד להרמן כהן

ד"ר י. קולר סמינריון

רוח – 1002 / 201  

30155/01 - קבלה והלכה /

ד"ר י.  הרשקוביץ הרצאה

מ. ישראל 505/ 2

 

 

 

 

 30048/01 - החשיבה הדיאלוגית:

לוינס, בובר וסולובייצי'ק /

פרופ' ח. בן-פזי הרצאה

30748/01 - החשיבה הדיאלוגית:

לוינס, בובר וסולובייצי'ק /

פרופ' ח. בן-פזי סמינריון

מ. ישראל 505/5

03026/01 -  תולדות המחשבה היהודית בספרות הרבנית /

ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה שנתי

ל. יסוד 

18-20

 

30024/01 - דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל / ד"ר א. מלאכי

הרצאה שנתי חובה

חברה – 902 (פסיכולוגיה) / 12

 

03022/01 - סוגיות מהתנ"ך באתיקה הפילוסופית בעת החדשה/ ד"ר י. קולר הרצאה סמ.  ב' ל. יסוד