פתיחות ואמונה: בחיפוש אחר חינוך לתרבות כאן ועכשיו

פתיחות ואמונה בחיפוש אחר חינוך לתרבות כאן ועכשיו
אילון אידלשטיין

מהי פתיחות? מה נחשב בעינינו “פתוח״ ומה נחשב “סגור״? האם הפתיחות היא גישה מדעית? תרבותית? פוליטית? אסתטית? ומה יחסה לספֵרת האמונה הדתית? האם אמונה דתית סותרת בהכרח את הפתיחות במובנה המודרני?
האם הפתיחות אינה יכולה להרוויח מהאמונה ולהפך?

הספר פתיחות ואמונה מנסה להתוות דרך פילוסופית אשר מסוגלת לגשר בין שני הערכים הללו, שבדרך כלל נתפסים כניגודים מובהקים במאבק התרבותי הניטש בין הליברליזם החילוני לשמרנות הדתית. הספר מציע ראייה חדשה של סוגיה זו מתוך התייחסות להיבט החינוכי, והוא משלב מדרשים מודרניים מקוריים על סיפורי המקרא.

  • חשיבותו העיקרית של הספר היא בתזה המרכזית שלו המבקשת להציע צורת חשיבה עיונית ופדגוגית, כזו המשלבת בין רעיון הפתיחות המודרניסטי-ביקורתי לבין עולם האמונה הבנוי על סמלים ושפה אי-רציונלית. ד"ר אריאל פיקאר, מכון שלום הרטמן.
  • מדובר בספר הגותי מעמיק ביותר המשלב בין מחשבה פילוסופית, הגות יהודית ומחשבת החינוך, תוך הדגמת כל פרק באמצעות מדרשים יצירתיים על מקורות מקראיים נודעים. הספר שוזר את הרעיונות בצורה חדשה ונושא עמו בשורה מחשבתית רעננה. פרופ' רון מרגולין, אוניברסיטת תל-אביב