עליון על כל הגויים: ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיה העם הנבחר

פרופ' חנה כשר

בימים אלו עומד לצאת ספרה של פרופ' חנה כשר עליון על כל הגויים: ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיה העם הנבחר בספר חשוב זה בוחנת פרופ' חנה כשר את אחת הסוגיות המורכבות ביותר בתולדות המחשבה הפילוסופית היהודית לדורותיה, מרב סעדיה גאון ועד עמנואל לווינאס, והיא סוגיית רעיון בחירת עם ישראל ועליונותו על פני כל העמים. האם עם ישראל הוא 'העם הנבחר'? פרופ' כשר טוענת כי רעיון 'העם הנבחר' עולה בהגות היהודית לדורותיה כטענה תיאולוגית, אשר באה לידי ביטוי בקרב רצף של פילוסופים, אשר לא יכלו להתעלם מנוכחותו של רעיון מרכזי זה בכתבי הקודש. פרופ' כשר בוחנת שאלה זו גם מבחינה מוסרית - אם אכן עם ישראל מועדף על ידי האל, האם יש לאפליה זאת הצדקה מוסרית?