רשימת קורסי השלמה תשע"ח

רשימת קורסי השלמה

לסטודנטים הבאים ללימודי התואר השני

סה"כ - 14 ש"ש 

30101 -  תולדות הפילוסופיה היהודית מרס"ג עד הרמב"ם = 1  ש"ש

30109  -  מבוא לתורת הסוד הקדומה = 1  ש"ש

30113  -  תולדות הפילוסופיה העתיקה א : אפלטון = 1  ש"ש

30115  -  מבוא למחשבת ישראל = 2  ש"ש

30116  -  מבוא לקבלה - סוד ספר הבהיר = 1  ש"ש

30136 -  תולדות הפילוסופיה היהודית מהרמב"ם עד דור הגירוש = 1  ש"ש

30137 -  מבוא לספר תיקוני הזוהר = 1  ש"ש

30213  -  מבוא לספר הזוהר = 1  ש"ש

30227 -  תולדות הפילוסופיה המוסלמית = 1  ש"ש

30501 -  מבוא לפילוסופיה יהודית בעת החדשה במאות ה - 18 - 19 = 1  ש"ש

30503 -  מבוא לפילוסופיה יהודית בעת החדשה במאה ה - 20 = 1  ש"ש

 +  2   ש"ש קורסי בחירה