מערכת שעות תשע"ח סמסטר א' וסמסטר ב'

מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח - סמ. א'

שעה

ראשון

 

שני

שלישי

רביעי

8-10

 

 

 

 

 

 

 

30101/01 - תולדות הפילוסופיה היהודית מרס"ג עד הרמב"ם / פרופ' ד.  שוורץ הרצאה

30245/01  - הכתבים המוקדמים של הרב סולובייצי'ק / פרופ' ד. שוורץ  הרצאה

30545/01 - הכתבים המוקדמים של הרב סולובייצי'ק / פרופ' ד. שוורץ סמינריון   

 

30237/01 - הגות יהודית בצפון אפריקה במאות ה – 16-20 / ד"ר מ. אוחנה הרצאה   

10-12

 

 

 

 

 

30115/01  - מבוא למחשבת ישראל /

פרופ' ח. בן-פזי הרצאה שנתי

30202/01  - מהר"ל מפראג : בין יהדות לנצרות / פרופ' ד. שוורץ הרצאה

30602/01 - מהר"ל מפראג : בין יהדות לנצרות / פרופ' ד. שוורץ סמינריון

03093/01 - גלות גאולה בספרות הקבלית / ד"ר צ. קויפמן סמ. א ל. יסוד

 

30109/01 -  מבוא לתורת הסוד הקדומה / ד"ר מ. שניידר הרצאה

30490/01 - רוזנצוויג: בין התגלות לתיקון עולם /

פרופ' ח. בן-פזי הרצאה

30790/01 - רוזנצוויג : בין התגלות לתיקון עולם /

פרופ' ח.  בן-פזי סמינריון

 

30176/01 - חסידות פשיסחא- בין שמרנות למהפכנות / ד"ר צ. קויפמן הרצאה

 

 

12-14

30170/01 -  ארץ ישראל בהגות החסידית /

ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

 

 

 

 

 

 

30252/01 - מחשבת ישראל – תכניות לימודים חלק א (סדנה למורים)/ ד"ר א. אידלשטיין הרצאה 

30900 - סמינר מחלקתי

30902 - סמינר חוקרים

 

 

30501/01 -  מבוא לפילוסופיה יהודית בעת החדשה במאות ה - 18 - 19  (קריאת טקסטים)/ ד"ר י. קולר  הרצאה    

30110/01 - הקדמה להגותו של דרידה / פרופ' ד. בנון הרצאה

03118/01 -  החקירה החופשית במחשבת ישאל (באנגלית) / ד"ר י. הלפר סמ. א ל. יסוד 

03514/01 - מבט פנורמי על המחשבה היהודית: סוגות, נושאים ושאלות יסוד / פרופ' ח. בן-פזי הרצאה שנתי  ל. יסוד 

30191/01 - בין מיסטיקה לאתיקה/ ד"ר צ. קויפמן הרצאה

 

30891/01 – בין מיסטיקה לאתיקה   / ד"ר צ. קויפמן סמינריון

 

30194/01  - סוגיות מספרות חז"ל והבנתן באור האתיקה הפילוסופית / ד"ר י. קולר הרצאה 

30894/01 -  סוגיות מספרות חז"ל והבנתן באור האתיקה הפילוסופית  / ד"ר י. קולר סמינריון 

 

14-16

30171/01  תולדות המחשבה האורתודוקסית / ד"ר י. הרשקוביץ  הרצאה

 

 

 

 

 

30213/01 - מבוא לספר הזוהר / ד"ר א. אלקיים הרצאה

 

30190/01 - מקבלה לחסידות  / ד"ר צ. קויפמן הרצאה

30890/01 - מקבלה לחסידות / ד"ר צ. קויפמן סמינריון 

30186/01 - פרקים בתולדות הרפואה המוסלמית בימי הביניים /  ד"ר י. סרי הרצאה 

30184/01 -  מיסטיקה יהודית וכתבי אבות הכנסייה /  ד"ר מ. שניידר הרצאה

30784/01 -  מיסטיקה יהודית וכתבי אבות הכנסייה /  ד"ר מ. שניידר סמינריון 

03126/01 - ההתייחסות ההגותית לאישה במשך ההיסטוריה היהודית / ד"ר י. קולר הרצאה שנתי ל. יסוד

 

30172/01 - פילוסופיה ותיאולוגיה בהלכה הקאנונית : מהמשנה ועד ארבעת הטורים / ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

30195/01 -  ההתייחסות לאישה בהגות היהודית הדתית בעת החדשה / ד"ר י. קולר הרצאה 

30895/01 - ההתייחסות לאישה בהגות היהודית הדתית בעת החדשה / ד"ר י. קולר סמינריון

 

 

16-18

 

 

 

 

 

 

 

30113/01 - תולדות הפילוסופיה העתיקה א : אפלטון / ד"ר י. הלפר הרצאה

30198/01 - מבוא למיסטיקה היהודית הצופית /ד"ר א. אלקיים הרצאה

30898/01 - מבוא למיסטיקה היהודית הצופית / ד"ר א. אלקיים סמינריון  

30479/01 - מבוא לפילוסופיה הלניסטית / ד"ר א. פילר הרצאה

30138/01 - המפנה הלשוני : טקסט, שפה, עולם / ד"ר ד. למברגר הרצאה

30180/01 - נושאים מיסטיים במגילות ים-המלח / ד"ר מ. שניידר הרצאה מתוקשב

30228/01 - הפילוסופיה של ההיסטוריה בהגות היהודית במאה

העשרים / ד"ר א. ברק הרצאה

03026/01 - תולדות המחשבה היהודית בספרות הרבנית /  ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה שנתי ל. יסוד  

 

18-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30423/01 - הפוליטיאה של אפלטון אצל היהודים / ד"ר י. הלפר הרצאה

30823/01 -  הפוליטיאה של אפלטון אצל היהודים / ד"ר י. הלפר סמינריון 

03115/01 –  סוד ספר הזוהר / ד"ר א. אלקיים סמ. א ל. יסוד 

 

30183/01 - קערות ההשבעה המאגיות / ד"ר מ. שניידר הרצאה מתוקשב  

 

 

מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ח סמ. ב'

 

שעה

ראשון

שני

שלישי

רביעי

8-10

 

30136/01 - תולדות הפילוסופיה היהודית מהרמב"ם עד דור הגירוש / פרופ' ד. שוורץ הרצאה

30246/01 - זוגיות ומשפחה בהגותו של הרב סולובייצי'ק / פרופ' ד. שוורץ 

30546/01 - זוגיות ומשפחה בהגותו של הרב סולוביצי'ק / פרופ' ד. שוורץ סמינריון

 

30239/01 -  הגות יהודית באימפריה העות'מאנית במאות ה – 16-20 / ד"ר מ. אוחנה הרצאה

10-12

 

30115/01 - מבוא למחשבת ישראל /

פרופ' ח. בן-פזי הרצאה שנתי 

30205/01 -   השפעת המהר"ל על החסידות / פרופ' ד. שוורץ הרצאה

30605/01 - ה/שפעת המהר"ל על החסידות / פרופ' ד. שוורץ סמינריון  

03100/01 - גלות וגאולה בספרות החסידית / ד"ר צ. קויפמן סמ. ב ל. יסוד

30116/01 - מבוא לקבלה -

סוד ספר הבהיר /

ד"ר מ. שניידר הרצאה 

30491/01 - אסכולת פריז –הוגיה וממשיכיה / פרופ' ח. בן-פזי, פרופ' ד. בנון  הרצאה

30791/01 - אסכולת פריז - הוגיה  וממשיכיה / פרופ' ח. בן-פזי, פרופ' ד. בנון סמינריון

 

 

30177/01 -  קוצק ובנותיה - חסידויות איזביצ'ה וגור / ד"ר צ. קויפמן  הרצאה

12-14

30173/01  - הציונות הדתית כתנועה רעיונית / ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

 

 

 

 

 

30259/01 - מחשבת ישראל - תכניות לימודים חלק ב (סדנה למורים) /

ד"ר א. אידלשטיין הרצאה

 

 

30900 - סמינר מחלקתי

30902 - סמינר חוקרים

 

30503/01 - מבוא לפילוסופיה יהודית בעת החדשה במאה ה - 20 (קריאת טקסטים) / ד"ר י. קולר הרצאה

 

03119/01 –  דיאלוגים פילוסופיים (באנגלית) / ד"ר י. הלפר  סמ. ב ל. יסוד

03514/01 - מבט פנורמי על המחשבה היהודית. סוגות, נושאים, שאלות יסוד / פרופ' ח. בן-פזי הרצאה שנתי ל. יסוד 

 

30193/01 - החסידות בטבריה /  ד"ר צ. קויפמן הרצאה

300893/01 - חסידות בטבריה /  ד"ר צ. קויפמן סמינריון

30196/01- פילוסופיית הדת של עמנואל קאנט / ד"ר י. קולר הרצאה

30896/01 -פילוסופיית הדת של עמנואל קאנט / ד"ר י. קולר סמינריון 

14-16

30174/01 - פילוסופיה ותיאולוגיה בזכרון השואה : הנצחה, תיעוד וזכרון /     ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30137/01 - מבוא לספר תיקוני הזוהר / ד"ר א. אלקיים הרצאה

30192/01 - מחסידות לנאו חסידות / ד"ר צ. קויפמן הרצאה

30892/01 – מחסידות לנאו חסידות / ד"ר צ. קויפמן סמינריון 

30187/01 - עיונים בחיבוריו הרפואיים של הרמב"ם / ד"ר  י. סרי הרצאה

30185/01 - מיסטיקה יהודית ונצרות בימי הביניים /ד"ר מ. שניידר הרצאה

30785/01 - מיסטיקה יהודית ונצרות בימי הביניים / ד"ר מ. שניידר סמינריון  

03126/01 - ההתייחסות ההגותית לאישה במשך ההיסטוריה היהודית / ד"ר י. קולר הרצאה שנתי ל. יסוד 

30175/01 - פילוסופיה ותיאולוגיה בהלכה הקאנונית : מהבית יוסף עד הילקוט יוסף /  ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

 

300197/01 -  משה מנדלסון - תקופתו והגותו באגרות שכתב במשך חייו / ד"ר י. קולר הרצאה

3089701 - משה מנדלסון - תקופתו והגותו באגרות שכתב במשך חייו/ ד"ר י. קולר סמינריון

 

16-18

 

30227/01 - תולדות הפילוסופיה המוסלמית / ד"ר י. הלפר הרצאה

30199/01 - מבואות לקבלת אשלג / ד"ר א. אלקיים הרצאה

30899/01 - מבואות לקבלת אשלג / ד"ר א. אלקיים סמינריון

 

 

30472/01 - אלגוריה, מיסטיקה ופוליטיקה אצל פילון / ד"ר א. פילר הרצאה

30139/01 - המפנה הפרגמטי: טקסט כפעולת תקשורת / ד"ר ד. למברגר הרצאה 

30182/01-  מאגיה ומיסטיקה בגניזה הקהירית  / ד"ר מ. שניידר הרצאה מתוקשב

30229/01 –- משנתו של ר' חיים מוולוזי'ן והשפעתה על ההגות היהודית במאה העשרים / ד"ר א. ברק

  

03026/01 -  תולדות המחשבה היהודית בספרות הרבנית /

ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה שנתי ל. יסוד 

18-20

 

30117/01  -  היבטים לוגיים ואפיסטמולוגיים בהגות היהודית בימי הביניים / מר א. מלאכי הרצאה

30427/01 - מעבר לטבע / ד"ר י. הלפר הרצאה

30827/01 - מעבר לטבע / ד"ר י. הלפר סמינריון

03116/01 – זרמים בקבלה של המאה העשרים / ד"ר א. אלקיים סמ. ב ל. יסוד

 

 

30181/01 - דמות יעקב במיסטיקה היהודית /

ד"ר מ. שניידר הרצאה מתוקשב