תרגום שירי המשורר הפרסי רומי ג'לאל אלדין מוחמד מאת שירה אליאסי לוי