ערב הקראת שירה של תלמידי המחלקה מפיקה שירה אליאסי לוי