הנחיות לרישום תואר שלישי תשע"ז

סטודנטים יקרים שלום רב,

אנו שמחים על בחירתכם בלימודי התואר השלישי במחלקה למחשבת ישראל, ומאחלים לכם הצלחה רבה.

להלן תוכלו למצוא את עיקרי המידע הנחוץ לכם לצורך ההרשמה לקורסים, בהתאם למסלולי הלימוד השונים.

 

במחלקה למחשבת ישראל ישנם  3  מסלולי לימוד ללימודי התואר השלישי

מסלול רגיל - מיועד למתעניינים שלמדו מחשבת ישראל במוסד אקדמי, ומעוניינים ללמוד לתואר שלישי במחלקה למחשבת ישראל בבר-אילן. 

סטודנטים שכתבו עבודה שוות ערך=תיזה בתחום אחר, פטורים מכתיבת תזה במחלקה למחשבת ישראל בבר-אילן ויכתבו את הצעת המחקר לתואר השלישי עם קבלתם.     

מסלול משולב - מיועד לסטודנטים הלומדים במסלול של תואר שני עם תיזה, כאשר עליהם ללמוד את כל הקורסים = 16 ש"ש  סימסטריאליות בשנה אחת במחלקה למחשבת ישראל בבר-אילן, ושממוצע ציונים לתואר השני הוא לפחות 90 , ומעוניינים להמשיך בלימודי התואר שלישי. מסלול זה מאפשר להגיש את הצעת המחקר לתואר השלישי כבר בתחילת שנת הלימודים השנייה לתואר השני. 

מסלול ישיר - מיועד לסטודנטים המסיימים תואר ראשון ראשי, או דו-ראשי במחלקה למחשבת ישראל תוך שנתיים עם ממוצע ציונים של  90  ומעלה לפחות.  

 

עיקרי תנאי הקבלה לתואר השלישי

 1. ראיון קבלה עם ראש המחלקה
 2. הגשת תכנית / הצעת מחקר לתואר שלישי
 3. תכנית לימודים מיוחדת שתקבע בתיאום עם ראש המחלקה (לאחר סיום חובת ההשלמות)
 4. השתתפות בסמינר מחלקתי ובסמינר חוקרים
 5. ממוצע ציונים של 86  לפחות בלימודי התואר השני
 6. השתתפות ב - 12  ש"ש של קורסים סימסטריאליים - 6 סמינריונים סימסטריאליים ו - 6 ש"ש של הרצאות סימסטריאליות, לפחות 4 ש"ש של קורסים סימסטריאליים כל שנה.
 7. שפה זרה נוספת הקשורה למחקר בתאום עם המנחה וראש המחלקה

עיקרי תכנית הלימודים

השתתפות בקורסים - התכנית כוללת 12 ש"ש של קורסים סימסטריאליים, שמתוכם לפחות

6  ש"ש סימסטריאליות יהיו קורסי בחירה  ו - 6  ש"ש סימסטריאליות יהיו סמינריונים.

ההשתתפות בקורסים אלו היא חובה ובסיומם על הסטודנט לקבל ציון "עובר" בכל קורס, המאשר את נוכחותו והשתתפותו. במסגרת לימודיו לתואר השלישי אין הוא נדרש להיבחן בקורס.

סמינר מחלקתי - חובת השתתפות בסמינר המחלקתי בכל שנות הלימודים לתואר.

סמינר חוקרים - חובת השתתפות בסמינר חוקרים לתלמידי התואר השלישי בכל שנות

הלימודים לתואר.

אנגלית - עמידה במבחן פטור מאנגלית לתואר שני בתוך המחלקה.  

שפה זרה נוספת - לימוד שפה זרה מחקרית נוספת הקשורה לנושא המחקר בקורס שנתי או 2 קורסים סימסטריאליים. השפה תיבחר בתיאום עם המנחה וראש המחלקה. בקורס זה יש להבחן ולקבל ציון.

לימודי יסוד ביהדות - 2  קורסים שנתיים (4 ש"ש) במסגרת לימודי יסוד ביהדות, על פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (לסטודנטים שלא למדו במחלקה למחשבת ישראל בבר-אילן לתואר שני).

סטודנט שלמד במחלקה למחשבת ישראל לתואר שני במסלול ללא תיזה, ומעוניין להמשיך בלימודיו לתואר שלישי, יחויב בכתיבת עבודה שוות ערך =תיזה לתואר שני ובבחינה בע"פ- הגנה  על התיזה ושהציון יהיה של 86 לפחות.

 

רשימת קורסי השלמה במחלקה למחשבת ישראל לקראת לימודי תואר שלישי לבאים מחוגי לימוד אחרים (מסיימי מ.א.)

סה"כ - 14  ש"ש 

 

 1. 30101 - תולדות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים = 1 ש"ש
 2. 30109 - מבוא לתורת הסוד = 1 ש"ש
 3. 30113 - תולדות הפילוסופיה העתיקה = 1 ש"ש 
 4. 30115 - מבוא למחשבת ישראל = 2 ש"ש 
 5. 30116 - קבלה - מספר הבהיר עד קבלת האר"י = 1 ש"ש

       6.    30213 - קריאה בספר הזוהר  = 1 ש"ש

       7.    30227 - תולדות הפילוסופיה המוסלמית = 1 ש"ש        

       8.    30501 - מבוא לפילוסופיה יהודית במאה - ה - 17 עד המאה ה - 19 = 1 ש"ש

       9.    30503 - מבוא לפילוסופיה יהודית במאה ה - 20 = 1 ש"ש

               + 2  קורסים סמינריונים סימסטריאליים = 2 ש"ש

                   2  קורסי בחירה סימסטריאליים = 2 ש"ש  (אפשרי מתוקשבים)