גליונות 71-80

חוברת 71

אלעד פילר - על יוסף ואשת פוטיפר אצל פילון

משה חלמיש - ייחודם של 'כל אחד', מצוה אחת ואות אחת

אליעזר באומגרטן - דמכותו של האר"י אצל הגר"א ותלמידיו

לאה אורנט - על המשמעות הפילוסופית של החלל הפנוי והספקות הנובעים ממנו בליקוטי מוהר"ן

יהודה מירסקי - רבי עקיבא: ליברל, אקזיסטנציאליסט, נביא - בין פינקלשטיין, השל, מרתין לות'ר קינג והגות חברתית-תיאולוגית אמריקאית במאה העשרים

עינת רמון - עבודה זרה וסנגורי הנאורות בהגות אברהם יהושע השל

יקיר אנגלנדר - השפעות חילוניות על ההגות החרדית - הגותו של הרב אביגדור מילר כמקרה מבחן

חוברת 72

משה אידל פירושים לסוד העיבור בקבלות קטלוניה במאה הי״ג ומשמעותם להבנתה של הקבלה בראשיתה 

ולהתפתחותה 5
חביבה פדיה האלף השישי: מילנריזם ומשיחיות בספר הזוהר 51
רות קרא־איוונוב קניאל 'ותגל מרגלותיו' - מסע גאולתה של השכינה: רות המואביה כאם המשיח בספרות הזוהרית 99
ישראל בלפר סוד היחיד והיחד 143
עפר אליאור וזה הספר הוא מפתח לשאר ספרי סודות החכמה' פרשנות על 'רוח חן' בפולין ובארצות אשכנז במאות החמש עשרה - השבע עשרה 175
דוד מי פויכטונגר בין תאולוגיה לפוליטיקה - שני מודלים מקראיים כבסיס לפילוסופיה הפוליטית היהודית 195
 
בקורת ספרים
עדיאל קדרי כשהחכמים בוכים 213
ספרים שנתקבלו במערכת 217
 
 
חוברת 73
 
משה אידל פירושים לסוד העיבור בקבלות קטלוניה במאה הי״ג ומשמעותם להבנתה של הקבלה בראשיתה ולהתפתחותה (המשך וסוף) 5
מנחם רצון ״כללים״ ו״פרטים״ בהגות ראב״ע והרמב״ם חוקי הטבע, החוקים המדיניים ובעיית כלליות החוק 45
ישי קיל תורתם המוסרית־דתית של חסידי אשכנז: בין סגפנות וחושניות 85
אורנה רחל וינר רזי ר' מרדכי דאטו לשירי הנקודות 103
אברהם סגל ייחודא עילאה וייחודא תתאה פרשנויות בעקבות ר' שניאור זלמן מלאדי 143
אפרים חמיאל הפרשנויות מימין ומשמאל למשנתו של רש״ר הירש 157
 
ספרים שנתקבלו במערכת 191
 
החלק האנגלי
אפרים מאיר משה של זיגמונד פרויד והופעתו מחדש: הנשכח והבלתי נשכח v
אוריאל ברק האם תיתכן גאולת עמלק? עיון משווה בהשקפותיהם של הראי״ה קוק ושל הרי״מ חרל״פ xxix
 
 
"דעת"  75-74

ספר יובל לכבודה  של פרופ' שרה קליין-ברסלבי

 

שרה קליין ברסלבי                 רשימת פרסומים                                                                          5       

זאב הרוי                                תרומתה של שרה קליין-ברסלבי לחקר הפילוסופיה של הר"ן            11

מיכאל שורץ (ז"ל)                 על הנפש לאבן סינא                                                                      19

מנחם קלנר                            "וידיעת דבר זה, מצות עשה" – מי יכול לדעת?                              51

חיים קרייסל                          'אלו ידעתיו הייתיו' – לגלגולו של פתגם                                           73

אלכסנדר אבן-חן                   על הידיעה האלוהית ועל החוויה הרגשית והשכלית של היחיד

                                            הידוע, המושגח והאהוב במורה נבוכים                                         105

חנה כשר                              הערות לחלק מהצעותיו של הרמב"ם לתרגום מורה הנבוכים           135

רבקה קנלר                           פירוש הרמב"ם למרכבה כפרדיגמה – פיזיקה או מטפיזיקה            149

רות גלזנר                             התפתחות סוגת הביאור אצל רלב"ג                                            185

גתית הולצמן                        ביאורו של ר' משה נרבוני למורה נבוכים                                        197

אלמוג כשר, צבי לנגרמן       הערותיו הביקורתיות של מחמד בן חסן אלנהמי לדלאלה

                                           אלחאירין                                                                                237

גד פרוידנטל                         יקוו המים – קו פרשת המים בין התורה לחכמה במאה הי"ג:   

                                            שמואל אבן תיבון, יעקב בן ששת ומנחם המאירי                           267

אבירם רביצקי                      היבטים פילוסופיים בספר מזוקק שבעתיים לר' יוסף בן שאול קמחי

                                            – פרק בתולדות יהדות פרובנס במאה הי"ד                                299

אברהם מלמד                      "ונהפוך הוא" – הנוסחים העבריים של הסיפור על אריסטו

                                           ואשת אלכסנדר                                                                      325

דרור ארליך                          הדימוי האריסטוטלי של עיני העטלף כהיפרטקסט אצל ריה"ל,

                                           אבן דאוד, הלל מווירונה ואלבו                                                   357

משה  חלמיש                       על מעורבות נשים ביצירה הקבלית                                             375

גדעון פרוידנטל                   עמידה בנסיון או חינוך בהתגלות? מנדלסון על חינוך המין

                                          האנושי על פי לסינג                                                                 387

דב שוורץ                           אסתטיקה וגבולות התבונה – גישות בהגות האורתודוקסית

                                          במאה העשרים                                                                       403

חנוך בן-פזי                        "תהילת העדות" – על המשמעות התאולוגית-המוסרית של

                                          העד. עיון בעקבות פרנץ רוזנצווייג ועמנואל לוינס                          433

"דעת" 76

עדות לאהרן

ספר יובל לכבודו של הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין

 

דב שוורץ                           הגותו של הרב אהרן ליכטנשטיין - תדמית ומציאות                          7

שלמה פישר                       ההומניזם הדתי של הרב אהרן ליכטנשטיין                                     57

יצחק הרשקוביץ                 הרב אהרן ליכטנשטיין: בין הערצה להשפעה תוכנית                         69

אליעזר באומגרטן              האור הקדמון ועורו של לויתן

                                         תפיסת התורה בקבלת ר' יצחק אייזיק חבר                                  83

יאיר פרבר                          גלות התורה: בין הרב אלישוב בעל הלשם למסורת

                                         תלמידי הגר"א                                                                         111

אברהם אלקיים                  כהשיל נחש נשלו – המשמעות הניאו-פלטונית של

                                         העירום בשירתו של אבן סינא                                                     129

שלום צדיק                        רצון ה', ידיעת ה' ורצון האדם בהגותו של רבי יצחק פולקר                147

דוד בן-זזון                         ביאורו של דון יצחק אברבנאל לספר מורה נבוכים                            173

אבישי בר-אשר                  פירושים קבליים ל"סוד הלבוש" במאה השש-עשרה                         191

יניב גולדברג                     רוח עוועים – מאפייניה המיוחדים של תעודת גירוש

                                              דיבוק איטלקית                                                                   215

אמיר משיח                       השפעת  האתוס האופנסיבי על ההלכה האורתודוקסית

                                              במאה העשרים: הרהורים ראשוניים                                      231

דוד בנון                            הוגה דעות יהודי או יהודי הוגה?                                                   259

                                       

בקורת ספרים

 

אפרים מאיר                      חנוך בן פזי, הפרשנות כמעשה מוסרי: ההרמנויטיקה של

                                        עמנואל לוינס                                                                           275

דעת 77

ישי גלזנר

לכתיבתו של ספר הכוזרי

יאיר לורברבוים

על השגבת טעמי המצוות במורה הנבוכים

אבישר הר שפי

ניצוצות הנפח – עיון במשל הנפח שבאדרא זוטא

משה קהן

קדימת ההגיון לדקדוק במשנתו של יוסף אבן כספי

יחיאל צייטקין

קטעים מהספר מזרק כסף לר"י כספי מתוך פירושו של

ר' יצחק די לאטש לפרשת בראשית

לירון הוך

"מעשה מרכבה" בהגותם של ר' שמואל אבן תיבון

ור' דוד קמחי כרקע לעיצוב גישתו הפילוסופית

של אברבנאל

אורי ספראי

הכוונות היומיומיות של האר"י ואורח החיים שהן מעצבות

לוי יצחק קופר

מעמד ברכת החמה בחצרות חסידויות

בקורת ספרים

יוסי טרנר

דת, לאום ואנושות כשיטה תרבותית ופילוסופית

 

דעת 78

חנה כשר

בין "עץ חיים היא" ובין "עץ החיים" – הערה על תורה

וחכמה במשנת הרמב"ם

עודד פורת

צורת 'נברע האויר' בספר מעין החכמה – מקורותיה

היהודיים ותיאורה הבלתי-משברי של ראשית האצילות

משה חלמיש

על הפיוט אנא בכח

אלי גורפינקל

נצח ישראל למהר"ל מפראג ותפיסת הגאולה של רי"ט מסאטמר

יצחק הרשקוביץ

וממדבר מתנה – חותם השואה על חיבור קבלי מערבות סיביר

יוסי כץ

התקדשותו של בית ומספרו – תנועת חב"ד ו"בית משיח" שברחוב

770 Estern Parkway בניו יורק

רפאל שגי

פסיכותרפיה חסידית לפי המודל 'הכנעה-הבדלה-המתקה'

מבית מדרשו של הרב יצחק גינזבורג

ציפי קויפמן

השכינה המתחפשת – פרק בתאולוגיה בעש"טנית

נחם אילן

צוהר לעולמו המורכב של מלומד יהודי בספרד במאה החמש עשרה

 

דעת 79-80

משה אידל

דברי הקדמה

רפאל שוח"ט

הגיגים על קבלת ליטא – עיון בסוגיית עיגולים ויושר

ביטי רואי

'היו משקים לתורה' – זיקת הגאון מוילנה לספרות תיקוני הזוהר

יוסף י' ליפשיץ

נפש החיים ומסורתם של חסידי אשכנז

אלחנן שילה

השפעתו של ר' יצחק אייזיק חבר על פרשנותו של הרב קוק לקבלה

רפאל שוח"ט

תורת הכלל והפרט בהגותו של ר' יצחק כהנא

ארז פלג

על פועלו ויצירתו הקבלית של ר' אריה ליפקין מקראטינגא

אריה מורגנשטרן

תפיסתו המשיחית של ר' יוסף זונדל מסלנט על רקע אירועי זמנו

יצחק הרשקוביץ

כיוונים חדשים לחקר "קול התר"

ארז פלג

עוד על פולמוסו של ר' שלמה אלישוב נגד "המקובלים שבדורנו"

אליעזר באומגרטן

חדשנות ושמרנות בקבלה של ר' נפתלי הירץ הלוי

אוריאל ברק

דמותו של הראי"ה קוק בעיני הרב יעקב משה חרל"פ בהקשריה

המיסטיים והאזוטריים

אוריאל ברק

'כשושנה בין החוחים' – מוטיב השושנה בהגותו של הרב

יעקב משה חרל"פ ומקורותיו הקבליים

עמנואל שיבר

תורת ה"פקידה" של הגר"א ויישומה המעשי על ידי תלמידיו

בקורת ספרים

אהובה גזיאל

העונג שבידיעה השלמה וההרמונית

שועי רז

התלמוד כאחד

החלק האנגלי

אלן בריל

עבודת ה' לפי הגר"א ורבי חיים מוולוז'ין

גרג שטרן

תשובה לגד פרוידנטל