מחשבת ישראל ותרבות יהודית ישראלית

תכנית ייחודית למורים

ללימודי מוסמך במחשבת ישראל

שנת הלימודים תשפ"ב 

המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם להצטרף לתכנית ייחודית למורים ללימודי התואר השני במחשבת ישראל, ללא עבודת גמר. תכנית זו מכוונת לפיתוח וטיפוח תחום מחשבת ישראל, בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי דתי. התכנית זוכה לעידוד מטעם משרד החינוך והתרבות המזכירות הפדגוגית.

התכנית נבנתה בשיתוף פעולה עם הפיקוח בתחום המקצוע של מחשבת ישראל במשרד החינוך, ובתיאום הפיקוח במקצוע החדש "תרבות יהודית ישראלית".

התכנית פונה אליכם המורים בתחומי היהדות והרוח, המבקשים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בתולדות המחשבה היהודית, במחקר הפילוסופיה היהודית, ובתשומת הלב לחשיבותו של התחום, בהבניית הזהות היהודית והישראלית בתוך מערכת החינוך.          

לפרטים:
מזכירות: 03-5318421  

    Jewish-Philosophy.Dept@biu.ac.il

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו !

כמה מילים על התכנית

התוכנית תעניק למורים המשתתפים בה תואר מוסמך במחשבת ישראל, תוך עיסוק בתכניות הלימודים ובדרכי ההוראה של מקצועות "מחשבת ישראל" ו"תרבות יהודית ישראלית" במערכת החינוך. לתוכנית הוגדרו היעדים הבאים:

  1. לימודי היסודות והתשתית של תחום הדעת והמחקר של "מחשבת ישראל".

  2. אפשרות של בחירה בהעמקת הלימודים בתחומי הדעת השונים של מחשבת ישראל.

  3. הכרה של תכניות הלימודים ב"מחשבת ישראל - בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי דתי.

  4. תכנית הלימודים וההוראה במקצוע החדש "תרבות יהודית ישראלית".

  5. חשיבה על אופני היישום של הלימודים האקדמיים בתוך מערכת החינוך.

  6. יצירה של קבוצת מורים לשיח מפרה ומתמשך בתחומי ההגות והזהות היהודית.

מבנה תכנית הלימודים משקף את מטרת התוכנית ואת יעדיה השונים: מצד אחד, לימודים אקדמיים המכוונים להיכרות עם תחום הדעת והמחקר של מחשבת ישראל. מצד שני, תשומת לב להקשר החינוכי של הוראת המקצוע בבתי הספר, במסגרת קורס סדנאי בנושא "מחשבת ישראל במערכת החינוך". הסדנא נבנית בשיתוף עם הפיקוח וההדרכה של המקצוע "מחשבת ישראל", ובעזרת ההדרכה המקצועית של משרד החינוך.  
למעוניינים תוצע השתתפות בסדנא דידקטית של המקצוע החדש "תרבות יהודית ישראלית".

1. לימודים אקדמיים

התוכנית מקנה למורים תואר מוסמך ללא תזה (תואר שני) במחשבת ישראל. תנאי הקבלה לתכנית, הם בהתאם לדרישות לקבלת תואר שני הנהוגות באוניברסיטת בר אילן. התוכנית האקדמית מטרתה להקנות את תחומי הדעת  השונים הנדרשים להוראת מחשבת ישראל, והיא מורכבת משיעורי חובה ושיעורי בחירה.

שיעורי החובה באים להקנות היכרות כוללת של החטיבות השונות במחשבת ישראל: הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים, קבלה וחסידות, המחשבה היהודית בעת החדשה. במקביל, התוכנית מאפשרת למורים לקחת גם שיעורי בחירה (נקודות זכות), במטרה להעמיק את הידע שלהם בנושאים מסוימים בהתאם לתחום התעניינותם.

2. סדנה מחשבת ישראל במערכת החינוך

ליבת "התוכנית הייחודית" תהא סדנת עבודה של קבוצת המורים. מטרת הסדנה להפוך את הלימודים האקדמיים במחשבת ישראל לתחום הוראה של המורים בתוך בתי הספר.        

על כן, נבקש במסגרת הסדנה לעשות אינטגרציה של תחומי הידע השונים הנלמדים ברמה האקדמית בחתך של חטיבות כרונולוגיות וסוגות ספרותיות, כך שתתן רקע רחב ומעמיק של הנושאים השונים הנלמדים במסגרת 'תכניות הלימודים' במחשבת ישראל.

למעוניינים, תוצע השתתפות בסדנא בהוראת המקצוע החדש "תרבות יהודית ישראלית".

       3. קבוצת שיח של מורים

היעד השלישי הוא ליצור קבוצת שיח של המורים, בינם לבין עצמם, שתוכל לשמש כקבוצת עבודה מפרה גם לאחר סיום הלימודים בתוכנית. חשיבותו של יעד זה היא רבה, כיוון שהיא מבקשת להפוך את המורים במחשבת ישראל לקבוצה לומדת באופן מתמשך, אשר תוכל לגרום לתחום זה למלא את הציפיות הגבוהות ממנו של הגדרת זהות יהודית רחבה, והתמודדויות רלוונטיות לבעיות הנוער והחברה בישראל.

לפרטים ולהרשמה:

מזכירות המחלקה למחשבת ישראל
טלפון: 03-5318421

כתובת דואר אלקטרוני: Jewish-Philosophy.Dept@biu.ac.il