קריאת הזוהר מאת אתי טופז

קריאת הזוהר /  אתי טופז

בוא, בוא באשר הינך

והובילך אל סוד האהבה.

מה לך מדד האם הגדולה

ומה ממחול האביונה.

בוא, בוא באשר הינך,

והובילך אל סוד האיילה.

השל מלבך כל אשר הלעיטוך

מחק את החקוק במוחך.

ותיאסף עם שחר למקומך

עורג לרחמי האיילה.

והיא, ממרחקים תחזור אליך

עם אסופת אורותיה,

לשכינה תישאך.

 

חזרה לעמוד דבר הסטודנטים