כנס אושר והצלחה בפילוסופיה של ימי הביניים: פרופ' שמואל הרוי