יום עיון לכבודו של פרופ' שמואל הרוי - על האושר בפילוסופיה של ימי הביניים