צוות מנהלי

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
גב' ורדה אביאני מזכירת מערכת "דעת" 972-3-5318368+ daat.philosophy@biu.ac.il
כנרת המר ספרנית הספרייה לפילוסופיה 03-531-8851 kineret.hammer@mail.biu.ac.il
מרכזת המחלקה למחשבת ישראל עינת צוקרמן מרכזת המחלקה למחשבת ישראל 03-5318421 03-5318257 Eynat.Zuckerman@biu.ac.il
גב' ציפי קסטנוביץ zippi.simpson@biu.ac.il