צוות מנהלי

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
כנרת המר ספרנית הספרייה לפילוסופיה 03-531-8851 kineret.hammer@biu.ac.il
גב' ציפי קסטנוביץ מתאמת אקדמית zippi.simpson@biu.ac.il