סגל אקדמי

תואר שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
פרופ' אברמס דניאל danielabrams@hotmail.com
ד"ר אוריאל ברק יועץ לתואר ראשון ubarak@hotmail.com
ד"ר אידלשטיין אילון מסלול הכשרת המורים ayalon69@zahav.net.il
פרופ' אלקיים אברהם ראש מרכז מוסיוף/ עורך כתב העת דעת Avraham.Elqayam@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס אריאלי נחום ז"ל
פרופ' אמריטוס גרוס בנימין ז"ל
פרופ' גרינברג גרשון greenbe@american.edu
מרצה בכיר ד"ר הלפר יהודה yehuda.halper@biu.ac.il
מרצה בכיר ד"ר קולר יעקב george-yaakov.kohler@biu.ac.il
מרצה בכיר ד"ר שניידר מיכאל msbeny@hotmail.com
פרופ' הרוי שמואל 03-5317537 Steven.Harvey@biu.ac.il
ד"ר הרשקוביץ יצחק יועץ לתואר ראשון tzanoa@gmail.com
פרופ' אמריטוס חלמיש משה moshe.hallamish@biu.ac.il
פרופ' אמריטה כשר חנה Hannah.Kasher@biu.ac.il
פרופ' אמריטה לוי-ולנסי אמדו ז"ל
פרופ' מאיר אפרים Ephraim.Meir@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס מיכאל נהוראי
ד"ר מלאכי אריאל ariel.malachi@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס נוריאל אברהם ז"ל
פרופ' אמריטוס סילמן יוחנן ז"ל
פרופ' סלע שלמה 03-5317501 shelomo.sela@gmail.com
ראש המחלקה פרופ' בן פזי חנוך ראש המחלקה, עורך כתב העת דעת, אחראי המסלול להכשרת מורים, רכז קולקוויום מחלקתי וסמינר חוקרים benpazh@mail.biu.ac.il
ד"ר קויפמן ציפי tsippik@gmail.com
פרופ' אמריטה רוס תמר tamar.ross@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס שאר ישוב אהרון shearya@biu.ac.il
פרופ' שוורץ דב ראש המכון ע"ש ורהפטיג לחקר הציונות הדתית, עורך כתב העת דעת dov.schwartz@biu.ac.il
פרופ' אמריטוס שוורץ משה ז"ל