ד"ר אלקיים שלי

ד"ר אלקיים שלי
דואר אלקטרוני : 
נושא המחקר: 

תאור המחקר

חיבור הדוקטורט:

מחקר חלוץ בהנחיית ד"ר אבי אלקיים ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן ופרופ' חביבה פדיה ראש מרכז אלישר החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שאלות המחקר: מה התימות הקבליות בהגותו של רבי ישראל נג'ארה, מה תפיסת האהבה והתפיסה המשיחית בפואטיקה שלו.

המחקר בוחן את ייחודו בסוד האהבה, ועוקב אחר התפיסה הגאולית שבאה לידי ביטוי בזמירותיו, ואחר מטפורות מגדריות בזמירותיו. המחקר מנתח את השושנה המיסטית כסמבול קבלי וכמטפורה שמחברת את המיסטיקה של שלוש הדתות - היהודית, הנוצרית והמוסלמית - כסמל מיסטי בין-דתי בכלל, ובפואטיקה של המשורר רבי ישראל נג'ארה בפרט.

המחקר מנתח את זמירת ישראל "יערת דבש על לשונך" כיצירה קבלית שסובבת על ציר הסמל רב הפנים והמראות של השושנה המיסטית, ובוחן את הפואטיקה של רבי ישראל נג'ארה בארבעה מישורי משמעות: בעבודה הקבלית, במלאכת השיר הנג'ארי, בתפיסה אקולוגית ועל הבמה ההיסטורית. המחקר מדגיש את ייחודו של רבי ישראל נג'ארה בפיתוח הקונספט הזוהרי.

המחקר עוקב אחר התפשטות יצירתו של המשורר רבי ישראל נג'ארה, ענק הרוח של השירה העברית במאות השש עשרה והשבע עשרה, במעבר הטכנולוגי מכתבי עת לעידן הדפוס במגוון חסר תקדים של סביבות גאוגרפיות, תרבותיות ולשוניות, ומציע את קבלת המזמור ככיוון חדש בחקר המיסטיקה היהודית.

חיבור לתואר מוסמך ביעוץ חינוכי:

המחקר מפתח מודל לייעוץ קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) בקריאה ובוחן את האפשרות להאריך באמצעותו את משך הקשב והריכוז אצל תלמידים שאובחנו בבעיות קשב וריכוז. המחקר מעצב יישום עברי מקורי (ע"פ כתבי רמב"ם ובובר) לטיפול בהסחות דעת לפי עקרונות הגישה הקוגניטיבית וטיפול להארכת משך הקשב בקריאה לפי הגישה ההתנהגותית ומשלב שני תחומים חיוניים לצמיחה וללמידה: קשב וקריאה. המחקר בהנחיית ד"ר מוטי שרצר מאוניברסיטת ליברפול ומבוסס על ניסיון מקצועי בשירות הפסיכולוגי ייעוצי בירושלים. המחקר עורך סקירה של ספרות המחקר מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית והתנהגותית, האוריינות והקריאה, הקשב והריכוז וליקויי הקשב. המחקר מבוצע בשיטה משולבת והוא כמותני - מבחינת אוכלוסיית 130 ניסיונות הקריאה- ואיכותני בתיאור התהליך שעבר על הנבדקים מנקודת מבטם ומנקודת המבט של בית הספר. המחקר מוצא קשר חיובי בין הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי בקריאה לבין שיפור הקשב והריכוז של קבוצת הניסוי ומתאר את התהליך. נמצא שההתערבות המוצעת יעילה. חל שיפור בפרמטרים "קשב" ו"קריאה" בקרב קבוצת הניסוי. קבוצת הניסוי עלתה לכיתה י"ב ואצל 60% מתוכה חל שיפור בפרמטורים הבאים: נבדקי קבוצת הניסוי ניגשו לבחינות הבגרות והגמר. תלמיד אחד אף סיים בהצטיינות את לימודיו. עלתה מוטיבציה אקדמית בקרב הנבדקים, ונצפו יותר אינטראקציות בינאישיות בכיתה, בבית ובעבודה. עוצמת השיפור בקרב קבוצת הבקורת היתה שונה. קבוצת הבקורת נשרה או סולקה מבית הספר בגין התנהגות עבריינית ואלימה וחוסר מוטיבציה אקדמית. בהמלצת קרן החינוך הבינלאומית, הוגשו מסקנות המחקר ומשמעותו לייעוץ החינוכי וליישום לקובעי מדיניות הוגשה למנכלי"ת משרד החינוך בישראל תוך פירוט מגבלותיו כמחקר חלוץ בגלל אופיו הטיפולי, האורייני והאתנוגרפי. המחקר ממליץ לחדול משיטת הוראת הקריאה שננקטה עד אז במערכת החנוך - "השפה כמכלול" – כי נמצא שגם בקבוצת הניסוי וגם בקבוצת הביקורת הנבדקים למדו קריאה בשיטת "השפה כמכלול" בשלבים הראשוניים שבהם היו אמורים לרכוש קריאה בכתות יסוד. המחקר ממליץ לאמץ הוראת קריאה שיעילותה מוכחת במבחן אמפירי.

פוסט:

פרוייקט מחקר קרן גרמניה-ישראל לחקר מדעי ופיתוח במדעי הדתות: The German Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF) Religious Studies,  המחקר בחן כריית מידע במדעי הדתות והתמקד בחקר דתות חדשות. המחקר בחר טקסטים יסודיים ומייצגים במספר דתות חדשות ביצע בהם כריית מיחדע והציע אנליזה תיאורטית לדתות חדשות. המחקר בחר פרופילים ועמדות ביחס לחומר ולרוח ביחס ל"אחר הדתי" וביחס למשיחיות ולמגדר. תחילת המחקר בחקר "שחקנים דתיים באזורי סכסוך" בפרויקט שבראשות פרופ' עמנואל סיוון וד"ר אלדד פרדו במכון טרומן למחקר למען קידום השלום באוניברסיטה העברית. והמשכו בקבוצת מחקר ישראלי-גרמנית. מוות המחקר הישראלי חקר איסלאם קיצוני באירופה וצוות המחקר הגרמני בחן מגוון דתות חדשות. המחקר בוצע בהדרכת פרופ' אנדריאס גרינשלוס ראש החוג להיסטוריה של הדתות באוניברסיטת גטינגן, והתנהל במכון למחקרים מיוחדים באוניברסיטת גטינגן, ובחוג להיסטוריה של הדתות שם.

המחקר התמקד במספר מקרים. מיקוד אחד על ההיסטוריה והתאולוגיה של תנועת האיחוד ובדגש על יוזמת MEPI, בין השנים 2003-2005 בתקופת האינתיפאדה השנייה. המחקר מסביר את עיקרי יוזמת השלום במזרח התיכון בתקופת האינתיפאדה השנייה ואת הרקע ההיסטורי והתאולוגי לפעולות תנועת האיחוד הגלובלית ולפעילות של הכומר מון כשחקן דתי, בהקשר ליוזמתו הגלובלית כמודל של בניית שלום בינדתית (Interfaith Peace-building). המחקר בחן את הקורפוס המלא של תנועת האיחוד - 735 ספרים ומאמרים הכוללים גם את כל הרצאותיו של מייסד תנועת האיחוד במהלך 54 שנים ועד 2010. המחקר התמקד במשלחות ההבנה הבינדתית שחלק מהן עלו להר הבית בירושלים, בארגון MEPI יוזמת השלום במזרח התיכון. המחקר ניבא שינוי מגדרי בתנועת האיחוד הגלובלית.

המחקר הגיש ממצאים ואנליזה של הפרופיל של מספר מנהיגי דתות חדשות בהתאם לקטגוריות חקר "דתות חדשות", כגון "טאבו", "אוייבים", "גבולות", "עמדות ביחס לגוף ולמיניות", מגדר, "חומר" ו"רוח", תזונה, "ציפיה אסכתולוגית לעידן חדש", מדע, טכנולוגיה וקונפליקטים. 

מיקוד שני במחקר מבוצע בקורפוס של בן עמי קרטר מנהיג הישראלים העברים מדימונה והתמקד בתזונה הצמחונית-טבעונית הייחודית של קהילת הישראלים העבריים מדימונה על רקע תפיסות גאוליות הנוגעות בתזונה, השווה בין תפיסות אלה לתפיסות תזונתיות גאוליות במקרא ובתלמוד.

מיקוד שלישי של המחקר מבוצע בתפיסה החדשה הבינלאומית "בונים תרבות של שלום"  בראייה של ההיסטוריה האינטלקטואלית שבין ספרטה לאתונה. כאשר שאלת המחקר היא האם לימוד טקסטים של כתבי הקודש סותר את החינוך לשלום או תומך בחינוך לשלום. המחקר סוקר את האבולוציה של תפיסת השלום הבינלאומית מ"שמירת שלום" אל חינוך לשלום ועבור אל "בניית תרבות של שלום" בראיה המקיפה חינוך, דת וזכויות אדם. המחקר מנתח את הדילמה של "תחושת הנבחרות הדתית", שמאפיינת מגוון דתות, וסוקר שלושה פרוייקטים מחקריים בינלאומיים השוואתיים חלוציים בתחום החינוך לשלום ולהבנה בין דתית ומצביע על דוגמאות לחינוך לשלום בדתות המרכזיות ובדתות החדשות הנחקרות.

פרויקט מחקר בשירות הפסיכולוגי יעוצי בירושלים (ההיבט הנשי בחינוך מיני מקדם בריאות):

המחקר סוקר את השיח המיני המצוי. מתאר את המצוקה הנפשית, החברתית והמינית של הנוער בישראל ואת ההיבט הנשי ביחס לחינוך המיני. המחקר מציע גישה הוליסטית, מדעית ורוחנית ומסכם את היישומים האפשריים של חינוך מיני מקדם בריאות. המחקר מציע השלכות וכיווני עבודה בעבודת הייעוץ החינוכי הנובעים מן הגישה של הימנעות מקיום יחסי מין בהתבגרות כחינוך מקדם בריאות ובהיבט הנשי כאינטרס מקדם בריאות של הילדות והנערות.

המחקר תורם לשיח המקצועי בישראל את האפשרות של המנעות מקיום יחסי מין בהתבגרות כחינוך מקדם בריאות. המחקר מבוסס על טיפול בקונפליקט בין קריירה ומשפחה בשתי קבוצות – מחקר וניסוי - של בנות דתיות במדרשת עמליה, בהדרכת פרופ' עדה אברהם מהחוג לפסיכולוגיה וממגמת יעוץ חינוכי בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית ירושלים וכעל סקירת ספרות משפטית. ממצאי המחקר הוגשו למשתתפות הכנס "נשים בונות תרבות של שלום במזרח התיכון" (WFWP, אתונה 2000). 

 

 

 

 

 

תחומי עניין

אני בעלת תואר ראשון דו חוגי: למדתי בחוג לחינוך מכמת יעוץ חינוכי באוניברסיטת חיפה ובחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת חיפה.

אני בעל תואר שני ביעוץ חינוכי למדתי בחוג לחינוך בפקולטה למדעי החברה והסביבה באוניברסיטת ליברפול.

אני בעלת תואר שלישי מהמחלקה לאתיקה ומחשבת ישראל באוניברסיטת הר אילן. חיבור הדוקטורט שלי הוא "אהבה, קבלה ומשיחיות בפואטיקה של רבי ישראל נג'ארה" בהדרכת ד"ר אבי אלקיים ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן וראש מרכז מוסיוף לחקר הקבלה, ופרופ' חביבה פדיה ראש מרכז אלישר אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

חקרתי באימפקט ס.א. משנת 2006. ניהלתי את המחקר באימפקט ס.א. הנחיתי שם חמש קבוצות מחקר שניתחו לפי קריטריונים בינלאומיים של UNESCO את החינוך לשלום ואת המסרים הנוגעים ליחס לאחר הדתי, הסוציולוגי, הלאומי, העדתי והמגדרי בתכניות הלימודים בחינוך בישראל, ברשות הפלסטינית, במצרים, בטורקיה, באיראן, כתבתי את הדו"ח על ספרי הלימוד של המגזר הערבי במזרח ירושלים, ומחקר על קבר רחל בתוך ספרי הלימוד הפלסטיניים. 

אני משתתפת פעילה במפגשים רוחניים של "דרך אברהם - הדרך הסופית הישראלית" המפגשים נערכים אחת לשבוע ובמועדים ייחודיים, בהם משתתף ד"ר אבי אלקיים ראש המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן.

אני יועצת חינוכית מומחית עבדתי בשירות הפסיכולוגי יעוצי בירושלים ובדקתי מהיימנות ותקפות אבחונים פסיכולוגיים שהוגשו לאגף המבחנים במשרד החינוך. לימדתי שלושה קורסים אקדמיים על פדגוגיה פסיכואנליטית במכון האקדמי להכשרת מורים ערבים בבית ברל. חקרתי קבוצות באגודה לטיפול קבוצתי אנליטית והיון אני יו"ר האגודה הישראלית לטיפול קבוצתי אנליטי.

הוזמנתי כמשקיפה על ועידת ההכנה של האו"ם ל"סילוק האפליה נגד נשים" Observer, UN Preparation of Women Committee, UN Geneva 2000

UN Committee on Elimination of Discrimination against Women January 2000

ובמסגרת זו כתבתי מחקר חלוץ בנושא חינוך מיני מקדם בריאות מן ההיבט הנשי.

חקרתי "פרספקטיבות יהודיות פרספקטיבות מזרחיות" במכון ון ליר ובקדמתא, מכון בן צבי ובמכון טרומן למחקר לקידום השלום שבאוניברסיטה העברית.  תיאמתי את פעילות המחקר של שתי קבוצות מחקר - ישראלית וגרמנית - בפרוייקט כריית מידע במדעי הדתות - מדעי המחשב בחקר דתות" שזכה במילגת קרן גרמניה ישראל בשנים 2007-2012.

אני משוררת חברת אגודת הסופרים העברים משנת 1984 וחברת אקו"ם משנת 1981.

פרסום ספרי שירה:

ניצת הלימון; הוצאת אדם - סדרת איכות, 1983.

תמצית עצמו; (בשמי הקודם: שלי בן צור), הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1981

Simple Days; Boaz Publications, Amsterdam, Holland, 1984

Selected Poems, Poetry International, Rotterdam, Holland, 1984

מתוך שירת הארכיטקט; זמורה ביתן, 1987

כשהנחש והעכבר נפגשו לראשונה; צייר יוסי אבולעפיה, כתר ספרים, 1986

ערכתי את תרמיל - ספרייה לחייל, 1990-1992

ערכתי וכתבתי מבואות לאנתולוגיה ‫החיות כמשל; צייר יוסי אבולעפיה, תרמיל, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1991.

ערכתי את המאסף ירושלים תשנ"ד בתוך עיתון ירושלים, מקומון ידיעות תקשורת, 1994.

ערכתי את בימה למשוררת, מפגשי שירה בערב ראש-חודש עברי, עורכת ומייסדת, 1993-1995

ערכתי את "שירה מתוך האִשה בתוך ירושלים", קלטת של פסטיבל המשוררות, ירושלים, 1995.

ערכתי את החוברת "מעמד המשוררות בישראל," חוברת הכנה למושב הוועדה למעמד האישה בכנסת; תקצירים, בימה למשוררת אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל, 1995.

תרגמתי את השיר החמישי, מתוך התופת מאת דנטה אליגיירי; המחלקה לספרות BBC ו-Poetry International

תרגמתי שיר מאת ג'לאל א-דין רומי, בתוך החיות כמשל, תרמיל, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 199

פרסומים

פרסומי מחקרים:

"חמש מטפורות אהבה בשירת רבי ישראל נג'ארה" בתוך: קבלה, מיסטיקה ופואטיקה, עורכים: ד"ר אבי אלקיים וד"ר שלומי מועלם, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים,  תשע"ו, 2015. עמ' 283-334.   

"FOOD FOR PEACE" THE VEGAN RELIGION OF THE HEBREWS OF JERUSALEM", IDEA, XXVI (2014) pp. 317-340"

השושנה המיסטית: רבי ישראל נג'ארה, בתוך: הפיוט כצוהר תרבותי כיוונים חדשים להבנת הפיוט ולהבנייתו התרבותית, עורכת: פרופ' חביבה פדיה, מכון ון ליר בירושלים הוצאת הקיבוץ המאוחד תל אביב, תשע"ג, עמ' 151-180.

"Religious Model in Action: Sun Myung Moon and the Middle East Peace Initiative, 2003-2005", Dialogue & Alliance, Vol. 26, No. 2, Issue Theme: Religion and peace in the Middle East, 2012, pp. 104-114

טיפול קוגניטיב התנהגותי בקריאה אצל תלמידים המאובחנים בבעיות קשב וריכוז. חיבור שהוגש לסנאט של אוניברסיטת ליברפול במסגרת לימודי תואר מוסמך בחינוך (יעוץ חינוכי) בהדרכת ד"ר מוטי שרצר, הפקולטה ללימודי חברה וסביבה, אוניברסיטת ליברפול.

Cognitive behavioural treatment in reading sessions for students diagnosed with attention deficit problems. Dissertation submitted in part fulfillment of the degree of Masters of Education of the University of Liverpool Faculty of Social and Environmental Studies.

'דמותה של השכינה כיישות נקבית', חיבור בהשלמות לדוקטורט הוגש לפרופ' דניאל אברמס, החוג לפילוסופיה הודית, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ד.

 'שפינוזה: בין הפרטיקולרי לאוניברסלי', חיבור בהשלמות לדוקטורט, הוגש לד"ר חנוך בן פזי, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ד.

'עלמה יפה ואין לה עיניים: דיון פרשני במשל קבלי', חיבור בהשלמות לדוקטורט, הוגש לד"ר חנוך בן פזי, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ד.

'יסודות קבליים בפילוסופיה של אברהם יהושע השל ומרטין בובר', חיבור בהשלמות לדוקטורט, הוגש לפרופ' אפרים מאיר, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ד.

"סידור הסידור של הצופים הישראלים – שפתו של המזרח בפרספקטיבה פוסט-מודרנית", חיבור שהוגש לקבוצת המחקר "פרספקטיבות יהודיות, פרספקטיבות מזרחיות", בהדרכת פרופ' אמנון רז-קרקוצקין, מכון ון ליר ירושלים, 2015.

"זמירות ישראל כתעודה" חיבור שהוגש בכנס השנתי "מתודולוגיות בחקר קהילות ישראל במזרח" של קדמתא בראשות פרופ' מאיר בר אשר – ראש מכון בן צבי, יד יצחק בן-צבי ירושלים 2014

"המזרח אל השלום - תודעה ושלום והבנה בין דתית", החיבור הוגש בכנס "דגמים של מנהיגות וזהות – אז והיום". בראשות פרופ' חביבה פדיה ופרופ' ישראל ברטל, מרכז אלישר אוניברסיטת בן גוריון בנגב באר שבע 2013.

"Is Education for Peace Contrary to the Study of Basic Religious Text?" Peace-Building and the Study of Basic Religious Texts, submitted at the International Symposium on Religious Studies and Global Peace, University of Konya, 2013.

Family and Gender in the Unification Theology and Praxis," submitted at the RELIGIONSWISSENSCHAFT IM AUFWIND, Heidelberg, 2011

"חינוך מיני מקדם בריאות: ההיבט הנשי", קשר עין ירחון ארגון המורים העל-יסודיים, גיליון 111, ספטמבר 2001. עמ' 21-22.

Writing: A Dialogue with the World: The Public and the Secret Language of Literature". A keynote Lecture submitted at the International Writers Congress, Belgrade, 1985, in "Keys to the Garden - New Israeli Writing", Edited by Prof. Alcalay Ammiel, San Francisco, 1996. pp. 315-317.