הנחיות לרישום בפריא"ל לקראת לימודי התואר הראשון לשנה"ל תשע"ז

הנחיות לרישום בפריא"ל לקראת לימודי התואר הראשון המחלקה למחשבת ישראל לשנה"ל תשע"ז

סטודנט/ית יקר/ה שלום רב.

להלן מספר הערות חשובות לקראת הרישום האינטרנטי (פריא"ל).

ברצוננו להדגיש כי מידע זה הינו חלקי בלבד.

יש לעיין במבוא של המחלקה למחשבת ישראל המופיע בספר "פרטים מידעיים ומערכת שעות" (הידיעון / ספר המערכת), שהתפרסם בשנה בה התקבלת ללימודים במחלקה למחשבת ישראל. 

תוכנית הלימודים   

תוכנית הלימודים כוללת שלוש שנות לימוד.

בכל שנה עליכם ללמוד לפי הדרישה - קורסי חובה + קורסי בחירה וסמינריונים - ניתן ללמוד החל משנה ב' והלאה.

חובה עליכם להשתתף בכל קורסי החובה של אותה שנה, כיון שהם מהווים תנאי להשתתפות בסמינריונים וקורסים מתקדמים. 

חובותיך לתואר מופיעים בידיעון הרלוונטי לאותה שנה שבה התקבלת למחלקה למחשבת ישראל. החל משנה"ל תשע"ז כל הקורסים במחלקה מלבד הקורס 30115 - מבוא למחשבת ישראל, הם קורסים סימסטריאליים.        

ציון עובר - ציון  60  הוא ציון עובר בכל הקורסים הנלמדים במחלקה למחשבת ישראל. 

לתלמידי שנה א'

1.  בשנה א' עליכם להירשם לכל קורסי החובה המוצעים ורק לאחר מכן, ניתן להירשם לקורסי הבחירה שנמצאים באשכול קורסי הבחירה. 

מצ"ב רשימת קורסי החובה לשנה א' –

30101 -  תולדות הפילוסופיה היהודית בימה"ב / ד"ר י. הלפר  

30109 -  מבוא לתורת הסוד / ד"ר מ. שניידר

30113 -  תולדות הפילוסופיה העתיקה / ד"ר י. הלפר 

30115 -  מבוא למחשבת ישראל / ד"ר ח. בן-פזי 

30116 -  מבוא לקבלה - מספר הבהיר עד קבלת האר"י / ד"ר מ. שניידר 

30213 - קריאה בספר הזוהר / פרופ' ד. אברמס 

30227 - תולדות הפילוסופיה המוסלמית / ד"ר י. הלפר

קורסים אלו, הינם תנאי קדם לרישום לכל הסמינריונים הנלמדים החל משנה ב' והלאה.    

2.  הינכם רשאים להירשם לכמחצית מהשעות של קורסי הבחירה הנדרשים לתואר במסלול אותו אתם לומדים.

מכסת השעות הנדרשות לתואר הראשון 

סה"כ נ"ז (נקודות זכות) הנדרשות לתואר ראשון :

*   דו ראשי מובנה              -  25  נ"ז (שקיים שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת)

*   דו-ראשי לא מובנה        -  27  נ"ז (שלא קיים שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת)

חישוב הנקודות וסיכומן 

חישוב נקודות הזכות מתבצע על ידי סיכום כל הקורסים שנלמדו המזכים בנ"ז.

קורס סמסטריאלי בהיקף של  2  ש"ש   =  1  נ"ז

קורס סמסטריאלי בהיקף של  4  ש"ש    =  2  נ"ז

קורס שנתי בהיקף של  2  ש"ש               =  2  נ"ז

*  בבחירת הקורסים יש לשים לב לדרישות תנאי הקדם. 

*  אין אישורי חפיפה על הקורסים במחלקה, אלא באישור מיוחד של רה"מ. 

*  לאחר הרישום עליך לבדוק שאכן נרשמת בפועל לכל הקורסים שבהם חוייבת ושאליהם התכוונת להירשם.

כשבוע מתום תקופת השינויים בפריא"ל, חובה עליך להיכנס למערכת המידע האישי שלך הנמצאת במערכת "מידע מנהלי" באתר האוניברסיטה בכתובת :  https://dory.os.biu.ac.il/ais , ולבדוק האם מערכת השעות שלך המופיעה שם זהה לזו המופיעה באתר פריא"ל בכתובת : http://priel.biu.ac.il

אם ישנו הבדל כלשהו בין הרישומים המופיעים בשני האתרים, דווחו על כך מיידית למדור תל"מ באחת מהאפשרויות הבאות -

בפקס שמספרו : 03-7384012 

בדוא"ל לכתובת : tlm.office@biu.ac.il     

שנה א'   

1.   קורסי החובה שלא יתקיימו ו/או שלא שובצתם אליהם בשנה"ל תשע"ז – יהיה עליכם להשלים אותם במהלך   

      הלימודים. 

2.   סטודנטים הלומדים מקצוע דו-ראשי מובנה או לא מובנה במחלקה למחשבת ישראל - 

       הינכם רשאים להרשם כבר בשנה א'  לכמחצית מקורסי הבחירה (עד 5 נ"ז).

3.   במידה ונתקלתם בקורס חובה שהוא כבר סגור - אנא פנו למחלקה טלפונית או במייל (כפי שמופיע לעיל).

מחדשי לימודים    

מחדשי לימודים מחוייבים עפ"י תכנית הלימודים (הידיעון) של השנה שבה חידשו את לימודיהם.

שימו לב !

במידה ובפריא"ל לא עולה לכם תכנית הלימודים המתאימה לאותה שנה שבה אתם עורכים את הרישום, עליכם לדאוג להגיע אל המחלקה בחלון הזמן שנקבע לכם או ליצור קשר טלפוני ו/או לשלוח מייל לכתובת הרשומה לעייל על מנת לבצע את הרישום ע"י מזכירת המחלקה.  

שנה ב'

1.   עליכם לסיים את קורסי החובה של שנים א' ו - ב' . 

       קורס חובה שלא יתקיים בשנה"ל תשע"ז יהיה עליכם להירשם אליו בשנה"ל תשע"ח. 

2.   ניתן להירשם לקורסי בחירה להשלמת מכסת השעות לתואר (עיינו לעיל בסעיף "מכסת השעות הנדרשות לתואר   

      ראשון").

3.   שימו לב, אין להירשם לקורסי בחירה מעבר למכסת השעות הנדרשת לתואר.

       כל קורס נוסף כרוך בתשלום (ניתן ללמוד את קורסי הבחירה גם בשנה ג'). 

סטודנטים ותיקים (שנה ב' ומעלה)  

1.   סטודנטים שהחלו את לימודיהם במסלול המשני לפני שנת הלימודים תשע"ז, יוכלו להשלים את החובות שנותרו להם בשנה"ל תשע"ז. 

2.   סטודנטים שעברו ממחלקה מסויימת למחלקה למחשבת ישראל מחוייבים עפ"י תכנית הלימודים (הידיעון) של השנה שבה התקבלו למחלקה למחשבת ישראל.    

3.   קורסי הבחירה והסמינריונים מתעדכנים משנה לשנה, לכן, הקורסים הרלוונטיים הם אלו המופיעים בידיעון לשנה"ל תשע"ז. ז"א ייתכן שסמינריון / קורס בחירה יעלה לכם ברשימה בפריא"ל, אך לא תוכלו להירשם אליו כי בשנה זו הוא אינו  מופיע ברשימת קורסי הבחירה / סמינריונים של המחלקה למחשבת ישראל.  

4.   ניתן יהיה להירשם לסמינריון החל משנה ב' - רק לאחר שנלמדו כל קורסי החובה המופיעים באשכול קורסי החובה.

שנה ג' 

1.   עליכם לבדוק שסיימתם את כל קורסי החובה עפ"י תוכנית הלימודים המחייבת אתכם (עיינו סעיפים 1 ו – 2  לסטודנטים ותיקים). במידה וחסרות לכם שעות (נ"ז) למכסת השעות לתואר,  יש להשלימן ע"י קורסי בחירה. (ראה לעיל סעיף "מכסת השעות הנדרשות לתואר ראשון").

2.   סטודנטים המסיימים את כל חובותיהם לתואר בשנה"ל תשע"ז ואחד מקורסי החובה במגמה לא מתקיים, ירשמו לקורס בחירה במקום (בהיקף השעות של קורס החובה שלא מתקיים).

3.   במידה והמערכת לא מאפשרת לכם להירשם למספר קורסי הבחירה הנדרשים לכם למכסת הנקודות זכות לסיום התואר, עליכם ליצור קשר עם המחלקה באמצעות המייל המצ"ב. 

חישוב מספר הנקודות לתואר הוא על אחריות הסטודנט !  

4.   חובת סמינריונים :  מקצוע ראשי - 4  סמינריונים סימסטריאליים =  4  ש"ש

שאלות בנושא תכנית הלימודים והרישום דרך מערכת פריא"ל, תלש-קל ושומע חופשי ניתן להפנות למייל המצ"ב :     Eynat.zuckerman@biu.ac.il 

Jewish-PhilosophyDept@mail.biu.ac.il  

 

מס' הטלפון במשרד - 03-5318421 03-5318257  

מס' הפקס - 03-7384102

מיקום המחלקה - בניין פילוסופיה - 1002 , קמפוס צפוני קומת הכניסה חדר מס' 2 .

בברכת הצלחה,

ד"ר אברהם אלקיים  

ראש המחלקה למחשבת ישראל