תכנית למורים לתואר שני ללא תזה תשע"ז

המסלול מיועד למורים ואנשי חינוך בעלי תעודת הוראה,

הלומדים לקראת תואר שני במחשבת ישראל עם דגש חינוכי.

 

יתקבלו לתכנית : מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח בממוצע - 78 . 

 

מועמדים שסיימו תואר ראשון במדעי היהדות והרוח בהיקף משני או בעלי תואר B.Ed  ביהדות, מחוייבים בהשלמות בהיקף של 12 ש"ש סימסטריאליות.  

בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים מחוייבים בהשלמות בהיקף של 20  ש"ש סימסטריאליות.  

התכנית מותאמת לאנשי החינוך וכוללת :

שמיעת קורסים בהיקף של 22 ש"ש.

חובת השתתפות בסדנת המורים (מחשבת ישראל במערכת החינוך).

קורס שנתי בלימודי יסוד ביהדות  (במקצוע שאיננו מחשבת ישראל).

הגשה של ארבע עבודות סמינריוניות.     

 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת :

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N30,-N2017,-N30502