לאבי אלקיים מאת שירה אליאסי לוי

לאבי אלקיים

אהבת תורת סוד עצמותיו

בשם תורתו מגיד מילותיו

ראשית ינקותו ותמצית ימותיו

הינם תכלית סוד הגיון לילותיו

מפליא תפילת לב בקוראו שירותיו

אין כלי להכיל שפע ידיעותיו

לא יכבה אור תלמוד בצל חצרותיו

קורא ואשרי אוסף אמרותיו

יחיה יפיץ תורת אבותיו

ירבו תלמידיו שומעי דרשותיו

מורה כבור סוד לא יאבדו טיפותיו

 

שירה אליאסי לוי

חזרה לעמוד דבר הסטודנטים