רשימת קורסים וסילבוסים תשע"ז

מס' קורס שם המרצה שם קורס
30213/01 פרופ' דניאל אברמס קריאה בספר הזוהר
30216/01 פרופ' דניאל אברמס שערי אורה לר' יוסף ג'קטליה
30390/01, 30690/01 פרופ' דניאל אברמס

תיקונים חדשים וחיבורים אחרים של בעל התיקונים

30411/01,  30711/01 פרופ' דניאל אברמס ספר תיקוני הזוהר
30253/01 ד"ר אילון אידלשטיין מחשבת ישראל תכניות לימודים חלק א'
30254/01 ד"ר אילון אידלשטיין מחשבת ישראל תכניות לימודים חלק ב'
30283/01 30583/01 ד"ר אבי אלקיים

גרשם שלום על חקר הקבלה

 30285/01 30585/01 ד"ר אבי אלקיים
 
השפה העברית לפי תורת הסוד הקבלית  
30406/01 30806/01 ד"ר אבי אלקיים ספר החזיונות לר' חיים ויטל
30414/01 30714/01 ד"ר אבי אלקיים

ר' משה קורדובירו בין פילוסופיה וקבלה

30115/01 ד"ר חנוך בן-פזי

מבוא למחשבת ישראל

30353/01 30553/01 ד"ר חנוך בן-פזי
 

רעיון העדות במחשבה היהודית: מסורת, אתיקה ואחריות

30413/01 30613/01 ד"ר חנוך בן-פזי מרטין בובר והמחשבה הדיאלוגית
30108/01 ד"ר אוריאל ברק

עיונים בקבלת המאה העשרים

30106/01 ד"ר אוריאל ברק

תפיסת החילון בהגות היהודית במאה העשרים

30234/01 פרופ' גרשון גרינברג מחשבת החסידות והמוסר בתקופת השואה
30101/01 ד"ר יהודה הלפר תולדות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים

30113/01

ד"ר יהודה הלפר תולדות הפילוסופיה העתיקה
30227/01 ד"ר יהודה הלפר תולדות הפילוסופיה המוסלמית
30306/01 30506/01 ד"ר יהודה הלפר בין החוקים של אפלטון וההלכה של הרמב"ם
30163/01 ד"ר יצחק הרשקוביץ עולמו הרעיוני של הרמב"ם
30164/01 ד"ר יצחק הרשקוביץ

הרמב"ם: ממשק בין הלכה לפילוסופיה

30165/01 ד"ר יצחק הרשקוביץ

תגובות רבניות דתיות במהלך השואה

30167/01 ד"ר יצחק הרשקוביץ
 

עולמם הרוחני של "הפוסקים המשכילים"

30168/01 ד"ר יצחק הרשקוביץ

החברה הישראלית והר הבית: הלכה ואידיאולוגיה

30160/01 ד"ר ציפי קויפמן

ראשית החסידות: הבעש"ט - דמותו והגותו  

30161/01 ד"ר ציפי קויפמן ראשית החסידות: עיון בהגותו של המגיד
30222/01 30822/01 ד"ר ציפי קויפמן

הגות בסיפור החסידי

30233/01 30533/01 ד"ר ציפי קויפמן

ליקוטי מוהר"ן בין אכסיסטנציאליזם למיסטיקה

30263/01 30663/01 ד"ר ציפי קויפמן ארכיטיפ הילד בקבלה ובחסידות: נבואה, משיחיות והתחדשות
30292/01 30592/01 ד"ר ציפי קויפמן נאו חסידות: קוים לדמותה
30217/01 30517/01 ד"ר יעקב קולר

היחס של ברוך שפינוזה לרמב"ם

30295/01 30595/01 ד"ר יעקב קולר

קריאה במאמר תאולוגי מדיני של שפינוזה

30734/01 30734/01 ד"ר יעקב קולר

סוגיות מהתנ"ך באתיקה הפילוסופית בעת החדשה

30487/01 30687/01 ד"ר יעקב קולר

חנה ארנדט : היבטים פילוסופיים – אתיים בהגות היהודית שלה

30501/01 ד"ר יעקב קולר

מבוא לפילוסופיה יהודית במאות ה-17 עד המאה ה-19

30501/01 ד"ר יעקב קולר מבוא לפילוסופיה יהודית במאה ה-20
30109/01 ד"ר מיכאל שניידר

מבוא לתורת הסוד הקדומה

30133/01 ד"ר מיכאל שניידר

דמונולוגיה יהודית: מלאכים שחטאו, שטן ושדים

30249/01 ד"ר מיכאל שניידר

ספרות ההיכלות 

30262/01 30862/01 ד"ר מיכאל שניידר

מיסטיקה יהודית וראשית הנצרות

30290/01 30290/01 ד"ר מיכאל שניידר
 

גנוסטיציזם ומיסטיקה יהודית

30750/01 ד"ר מיכאל שניידר ספר היצירה ויצירת הגולם
30576/01 ד"ר מיכאל שניידר

הספרות האפוקליפטית 

30116/01 ד"ר מיכאל שניידר

מבוא לקבלה - מספר הבהיר עד קבלת האר״י