ויק עמיאל

ויק עמיאל
דואר אלקטרוני : 
נושא המחקר: 
מנחה: 

תאור המחקר

מחקרי עוסק בהתפתחות ספר הזוהר בשנים שבין כתיבתו והדפסתו.