קורסי השלמה לתואר שלישי תשע"ז

רשימת קורסי השלמה לסטודנטים הבאים לקראת לימודי תואר שלישי מחוגי לימוד אחרים (מסיימי תואר שני)

סה"כ 14 ש"ש

30101  - תולדות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים = 1 ש"ש

30113  - תולדות הפילוסופיה העתיקה = 1 ש"ש

30109  - מבוא לתורת הסוד = 1 ש"ש

30115  - מבוא למחשבת ישראל = 2 ש"ש

30116  - קבלה - מספר הבהיר עד קבלת האר"י = 1 ש"ש

30213  - קריאה בזוהר = 1 ש"ש

30227 -  תולדות הפילוסופיה המוסלמית = 1 ש"ש

30501 - מבוא לפילוסופיה יהודית במאות ה - 17 עד ה - 19 = 1 ש"ש

30503 - מבוא לפילוסופיה יהודית במאה ה - 20 = 1 ש"ש

 +  2   קורסים סמינריונים סימסטריאליים = 2 ש"ש  

      2    קורסי בחירה סימסטריאליים = 2 ש"ש  (אפשרי מתוקשבים)