קורסי השלמה לתואר שני תשע"ז

רשימת קורסי השלמה  לסטודנטים הבאים לקראת לימודי תואר שני  מחוגי לימוד אחרים (מסיימי תואר ראשון)

סה"כ - 14 ש"ש 

30101  - תולדות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים - 1 ש"ש

30113  - תולדות הפילוסופיה העתיקה = 1 ש"ש

30109  - מבוא לתורת הסוד = 1 ש"ש

30115  - מבוא למחשבת ישראל = 2 ש"ש

30116  - קבלה - מספר הבהיר עד קבלת האר"י = 1 ש"ש

30213  - קריאה בזוהר = 1 ש"ש

30227 -  תולדות הפילוסופיה המוסלמית = 1 ש"ש

30501 - מבוא לפילוסופיה יהודית במאות ה - 17 עד ה - 19 = 1 ש"ש

30503 - מבוא לפילוסופיה יהודית במאה ה - 20 = 1 ש"ש

 +  4   קורסי בחירה סימסטריאליים = 4 ש"ש