ברטמן בת שבע

ברטמן בת שבע
דואר אלקטרוני : 
נושא המחקר: 
מנחה: 

תחומי עניין

פילוסופיה יהודית בעת החדשה ובעידן הפוסט-מודרני, עמנואל לוינס, הרב שג"ר, הרב אברהם יהשוע השל, דרידה, ברגסון, מטא-אתיקה, אתיקה ומחשבה פוליטית, אתיקה ודת, פמיניזם, תיאוריה קווירית, דקונסטרוקציה