אייכנבאום מרים

אייכנבאום מרים
דואר אלקטרוני : 
נושא המחקר: 
מנחה: 

תאור המחקר

עד כה יצאה לאור מהדורה מדפסת אחת, של גרסה א, המבוססת על כתב יד יחידי המכיל שגיאות לא מעטות, מהן שיבושי לשון המעוותים את תוכן הכתב. בידינו היום עשרות כתבי יד של שלש גרסאות 'ספר כלי הנחושת להראב"ע', אשר נכתבו בהפרשי זמן קצרים, במקומות שונים באירופה. כתבי היד יסייעו ליישור עקלקלות, במטרה להגיש לקורא העברי את כל אחד מן הספרים במהדורה בקורתית, בתוספת חלוקה לפסקאות ופסוקים. לכל אחד מן הספרים נוסיף פרשנות אשר תלווה לעתים בשרטוטים.

ספר כלי הנחושת מנחה את הקורא בשימוש בכלי האצטרולב והפונקציות המיושמות בעזרתו. לפיכך נוסיף לספר כלי אטצרולב (שאינו מנחושת) אשר ילווה את הקורא לאורך כל פרקי הספר.