זקס שמואלי ליאור

זקס שמואלי ליאור
דואר אלקטרוני : 
נושא המחקר: 
מנחה: 

תאור המחקר

כותבת את עבודת הדוקטורט בהנחיית פרופ' דניאל אברמס, במסגרת מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, ומלגת רוטנשטרייך של המל"ג. וכן בתמיכת קרן הזיכרון לתרבות יהודית, "פרס גאון" של מרכז גאון לחקר תרבות ספרד, אוניברסיטת בן גוריון  (2015), מלגת ועד העדה הספרדית בירושלים (2015),  ופרס נפתלי וידר מטעם מכון בן צבי (2016).

כותר העבודה: '"ספר טעמי המצוות" לר' יוסף הבא משושן': מהדורה ביקורתית ועיון בטאבו בזמן חיבור הזוהר', בהנחיית פרופ' דניאל אברמס. העבודה כוללת עיון בינתחומי הנוגע בהיבטים פסיכואנליטיים ומגדריים לצד היבטים פילולוגיים-היסטוריים והרמנויטיים בהצגת מבוא פרשני ומהדורה ביקורתית לחיבור שטרם יצא לאור ומשקף פרק בקבלה הקאסטיליאנית עשיר, פורה וייחודי