מצנר רבקה

מצנר רבקה
דואר אלקטרוני : 
נושא המחקר: 

תאור המחקר

המחקר עוסק בקשר בין קבלה ופסיכואנליזה.

תאור המחקר.

קבלת האר"י, שנכתבה במאה ה-16, והתאוריה של ביון, שפותחה במאה ה-20, דנות במספר מושגים מרכזיים, שעל פניו חולקים ביניהם תפיסה אונטולוגית משותפת. במחקרי אני רוצה להעלות את השאלה: האם מתוך בדיקת הדומה בין המושגים הקבליים והפסיכואנליטיים, ועמידה על ההבדלים ביניהם, ניתן להרחיב את הבנת המושגים. הן את המושגים הקבליים, והן את המושגים הביוניאניים.

המחקר יעסוק בבחינת הדומה והשונה בין המושגים, תוך כדי קריאה פסיכואנליטית-ביוניאנית בכתבי האר"י, מחד, קריאה שיכולה לתרום להבנה חדשה שלהם. ומאידך, בקריאה מנקודת מבט קבלית בכתבים הפסיכואנליטיים, קריאה שתנסה להאיר נקודות מבט חדשות של המושגים, ולאפשר חשיבה על יישומים קליניים.