ד"ר מלכה אסתר

ד"ר מלכה אסתר
דואר אלקטרוני : 
נושא המחקר: 

תאור המחקר

המחקר בוחן את הציר הדיאכרוני של רצף ותמורה בתפיסת החלום, בין התלמוד הבבלי והפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ובין הזוהר. בתפיסת חז"ל את החלום מן הבחינה התיאורטית, בולטים מספר מאמרים מכוננים כמו: "החלום אחד משישים בנבואה" (ברכות נז ע"ב) וכן "כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים" (ברכות נה ע"א). הזוהר מצטט את מאמרי חז"ל, אבל נותן להם הקשר ומשמעות חדשים. אשר לדיון בפילוסופיה של ימי הביניים, במחקר נידונה התפיסה של החלום והנבואה של ההוגים הבאים: פילון, רס"ג, ריה"ל והרמב"ם, כל אחד מהם נבחן בהשוואה לזוהר. פילון, שאומנם שייך לעת העתיקה נכלל כאן משום שהוא הראשון שעומד על הדואליזם הפסיכו פיזי של הפרדת נשמה מהגוף, תפיסה שמקובלי הזוהר אימצו והפכו לחלק אינטגראלי ממכלול תורת החלום.

בציר הסינכרוני נבדקת תפיסת הסמל החלומי בהשוואה שבין התלמוד לזוהר. בתלמוד נידונים במסכת ברכות נו – נז, כשבעים ושמונה סמלי חלום, להם ניתנים פירושים שונים לרוב על דרך החיוב. הזוהר בוחן מתוכם שמונה סמלים, כדרכו הוא מצטט את מאמרי התלמוד, אבל נותן לסמלי החלום הקשר ומשמעות חדשים. ההקשר  נשען בעיקר על תפיסת הסימבוליזם ההגותי של הזוהר, וזהו החידוש העיקרי במחקרי. להערכתי, הדיון של הזוהר בסמלי החלום עשוי להוביל את המעיין להשגות חדשות באשר לתפיסת הרע והטוב, ולחזק באדם את היכולת להבחין בזוהר האלוהי השורה בקוסמוס.

תחומי עניין

אני בעלת תואר ראשון במקרא מאוניברסיטת בר אילן, אותו סיימתי בשנת 1988.

אני בעלת תואר שני במקרא מאוניברסיטת בר אילן, אותו סיימתי בשנת 1991. עם עבודת גמר שנושאה: מערכי השוואה ואנאלוגיות ספרותיות בין אליהו לאלישע. העבודה נעשתה בהדרכתו של דר' רימון כשר ומופיעה בספריות תחת השם: מור סיון, הוא שמי הקודם.

אני בעלת תואר שני במחשבת ישראל מאוניברסיטת תל אביב. את התואר סיימתי בהצטיינות עם עבודת גמר שנושאה: תפיסת החלום בספר הזוהר בהשוואה למסכת ברכות בתלמוד בבלי. העבודה נעשתה בהדרכתה של דר' רונית מרוז.

אני רוקדת ריקודי עם כבר למעלה מעשרים שנה וממליצה לכל אחד להפעיל את הגוף בריקוד, כי אז זוכים באנרגיות מיוחדות שהן שילוב של ריתמוס, מוסיקה ותנועה.

אני משתתפת בערבי שירה בביתו של המשורר שלמה אביו בגעש. הערבים נערכים אחת לחודש ובהם משתתף גם דר' אברהם אלקיים.

כיום אני מצויה בשנה השלישית לכתיבת עבודת הדוקטור באוניברסיטת בר אילן. הנושא: סוד החלום בספר הזוהר. העבודה נעשית בהדרכתו של דר' אברהם אלקיים שמשמש כיום כראש המחלקה למחשבת ישראל.

פרסומים

עבודת גמר לתואר שני במקרא שנושאה: מערכי השוואה ואנאלגיות ספרותיות בין אליהו לאלישע. העבודה מצויה בבר אילן ובספריה הלאומית תחת השם: "מור סיון", הוא שמי הקודם.

עבודת גמר לתואר שני במחשבת ישראל שנושאה: תפיסת החלום בספר הזוהר בהשוואה למסכת ברכות בתלמוד. העבודה מצויה על המדף בספריית שלום, בספרייה הלאומית וכן בספריה של אוניברסיטת תל אביב.