סיור לצפת

22 יוני 2016, ט"ז סיוון תשע"ו - 07:00 - 19:00