כנס דוקטורנטים של הפקולטה למדעי היהדות

30 מאי 2016, כ"ב אייר תשע"ו - 09:00 - 18:15

חוברת תקצירים של המרצים בכנס