חדש!!!! גישה אלקטרונית לכתבי היד של הרב שלמה מוסיוף

לנוחיות הסטודנטים והחוקרים, נוסף מאגר אלקטרוני ובו עשרות כתבי יד סרוקים.

גישה אלקטרונית למאגר כתבי היד