גב' ורדה אביאני

מזכירת מערכת "דעת"
ורדה אביאני
טלפון: 
פקס : 
דואר אלקטרוני :