גליונות 70-61

 

חוברת 61

בלידשטיין, יעקב – על הלגיטימיות של פלחן נכרי אצל הרמב"ם והמאירי /ח' 61 ע' 41

בראון (הויזמן), איריס – טומאת נידה ומעמד האישה. פסיקתו של האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג כמקרה מבחן /ח' 61 ע' 113

הנשקה, דוד – על גבולותיה של הכרעת ההלכה. לתולדות שיטת הרמב"ם ולגלגולי הגישות שברקעה /ח' 61 ע' 49

זהר, נעם – הפילוסופיה של ההלכה וחקר מחשבת חז"ל /ח' 61 ע' 11

ישפה, רפאל – בקורת על: Robert Eisen, The book of Job in medieval Jewish philosophy /ח' 61 ע' 149

כשר, חנה – למשמעות הכפירה על פי הפילוסופיה וההלכה במשנת הרמב"ם /ח' 61 ע' 73

קלנר, מנחם – קדמה תורה לעולם? – עיון ברמב"ם /ח' 61 ע' 83

רוזנברג, שלום ווינשטוק, משה – כתבים של ר' ישראל ור' ברוך יצחק ליפשיץ שנעלמו מן העין /ח' 61 ע' 97

שגיא, אבי – חידושה של תורה, הגותו ההלכתית של הרב משה שמואל גלאזנר /ח' 61 ע' 135

שוורץ, דב – בין התודעתי לאסתטי. על מפעלו המחקרי של פרופ' יוחנן סילמן /ח' 61 ע' 5

שוורץ, דב – הערות על תדמיתו של ר' יהודה הלוי בעיני הרמב"ם. (קריאה מחודשת במורה נבוכים א עא) /ח' 61 ע' 23

 

 

חוברת 62

ליפשיץ, יוסף יצחק – אובנתא דליבא ואינסוף – על המתח בין התפיסה הסובייקטיבית והאובייקטיבית של האל /ח' 62 ע' 27

מלמד, אברהם – "הזהר עשות ספרים הרבה" (קהלת יב יב) מאיסור לאישור – תולדותיה של פרשנות /ח' 62 ע' 51

פילר, אלעד – תאור הבריאה על-ידי פילון לאור תורת המספרים הניאופיתגוראית /ח' 62 ע' 5

קויפמן, ציפי – 'לקיים תרי"ג עד אין קץ' טיפולוגיה של עבודה בגשמיות בהגות החסידית /ח 62 ע' 127

רגב, שאול – עיונים במשנתו הפילוסופית-דתית של ר' שלמה אלמולי /ח' 62 ע' 71

רוזנק, אבינועם – מלחמה ושלום בהגות יהודית  מודרנית  נוכח "האחר" /ח' 62 ע' 99

 

 

חוברת 63

אבן-חן, אלכסנדר – תורת התארים החיובים של הרמב"ם – שכל,משכיל ומושכל, צורת העולם, סיבה  פועלת, שכל נקנה, נפש הגלגל? נפש העולם? /ח' 63  ע' 19

אייזנמן, אסתי – עוד פירוש על י"ג העיקרים /ח' 63 ע' 47

בן-פורת, אליעזר – 'אמונות הנתלות במצוות מיוחדות' – עיונים במשנתו של רבי חסדאי קרשקש  /ח' 63 ע' 75

ישפה, רפאל – "ההגדה הנאמנת" של ר' סעדיה גאון – עוד הערה /ח'63 ע' 169

כ"ץ, גדעון – בין כליון קוסמי לתחייה לאומית – עיון בהגותו של יעקב קלצקין /ח' 63 ע' 131

פילר, אלעד – בין ראשית לתכלית:על מעמדו של המספר שבע וזיקתו למספר אחת אצל פילון /ח' 63 ע' 5

רביצקי, אבירם – מתודולוגיה תלמודית ולוגיקה סכולסטית – על פירושו של ר' אברהם אליהו כהן לברייתא דר' ישמעאל /ח' 63 ע' 87

רמון, עינת – תורת האדם, חטא,תשובה ופסיכואנליזה בהגותו של מרדכי מנחם קפלן /ח' 63 ע' 147

שרלו סמדר – "הנשגבות מבקשות למו מילים" – יומנים אישיים של מיסטיקנים יהודים במאה העשרים /ח' 63 ע' 103

 

 

חוברת 64-66

אידל, משה – על הגדרות הנבואה מהרמב"ם לאברהם אבולעפיה ומעבר להם /ח' 64-66 ע' 1

אייזנמן, אסתי – בין הפילוסופיה של הרמב"ם לקבלה בספר אהבה בתענוגים /ח'64-66 ע' 57

אלקיים, אברהם ושוורץ דב – 'מחווה למשה': על סוגיות אחדות במפעלו המחקרי של משה חלמיש /ט

ברק, אוריאל – ההשפעה המעצבת של תיאור מדרגת הנבואה הראשונה במורה הנבוכים על תפיסת אתחלתא דגאולה בחוג הראי"ה /ח' 64-66 ע' 361

גוטליב, יעקב – תאולוגיה מימונית חסידית /ח'64-66  ע' 263

גורפינקל, אלי – הרמב"ם והקבלה – ביבליוגרפיה מוערת /ח' 64-66 ע' 417

הנסל, ז'ואל – הרמב"ם בקבלה האיטלקית במאה ה-18 יחסו של רמח"ל לרמב"ם /ח' 64-66 ע' 255

הרשקוביץ, יצחק – פרשנות תאורגית לדברי הרמב"ם – רכישת תעודות המרה במשנת הרב יששכר שלמה טיכטל /ח'64-66 ע' 323

חלמיש, משה – לאופי מעמדו של רמב"ם בכתבי מקובלי צפת במאה הט"ז /ח'64-66 ע' 219

יושע, נסים – הרמב"ם כתנא דמסייע וכבר פלוגתא בדרושי אברהם מיכאל קרדוזו /ח'64-66 ע' 235

כשר, חנה – הרמב"ם – מיסטיקה בגבולות התבונה בלבד (הערות בעקבות משנתו של דוד בלומנטל) /ח' 64-66 ע' 37

לביא, טוני – דבקות באל בדעת ודבקות שמעל לדעת /ח' 64-66 ע' 351

מלמד, אברהם – מיתוס החוזרים בתשובה: הרמב"ם ואריסטו /ח' 64-66 ע' 165

סגל, אברהם – פירוש שלושה עשר העיקרים לר' יצחק אייזיק מקומרנא /ח' 64-66 ע' 287

ערן, עמירה – חלחולה של תפיסת השכילה הנבואית של אבן סינא מן הפרשנות המיסטית לרמב"ם עד לר' נחמן מברסלב /ח' 64-66 ע' 71

פלג, ארז – ביקורתו של המקובל ר' שם טוב בן שם טוב על מושג האדם בהגות המימונית /ח' 64-66 ע' 195

פרוידנטל, גדעון – המיסטיקה הפילוסופית של הרמב"ם /ח' 64-66 ע' 77

רגב, שאול – הנבואה במשנתו של הרמב"ם – בין רציונליות למיסטיקה /ח' 64-66 ע' 45

רז, שועי – מטפיסיקה ומעשה מרכבה – הרמב"ם ויצחק אבן לטיף /ח' 64-66 ע' 133

שאר-ישוב, אהרן – השילוב בין הרמב"ם, הקבלה וקאנט בהגותו של רבי שם טוב גפן /ח' 64-66 ע' 343

שוורץ, דב – פירושו של הרב סולובייצ'יק לרמב"ם: שכל,משכיל ומושכל /ח' 64-66 ע' 301

שוורץ, יוסף – מאגיה, פילוסופיה וקבלה – הפרשנות המיסטית והמאגית של מורה הנבוכים בימי הביניים המאוחרים /ח' 64-66 ע' 99

Blumenthal, R. David – Maimonides' Philosophic Mysticism / vol. 64-66 p.v

 

 

חוברת 67

אידלשטיין, אילון – מלחמה, מדינה וקידמה בכוכב הגאולה של פרנץ רוזנצווייג /ח'67 ע' 83

בן-פזי, חנוך – הקריאות התלמודיות – פילוסופיה או פרשנות דתית "הספרות התלמודית" מבעד לעיניים של לוינס /ח'67 ע' 117

ברק, אוריאל – השקפתו של הראי"ה קוק על טיב זיקתו של פרנץ רוזנצווייג לקבלה. עיון באיגרת לא ידועה של הרצי"ה קוק /ח'67 ע' 97

גולדברג, שלי – ייחודה האונטולוגי של הילולת ריי"צ בראי התבטלות רמ"מ /ח'67  ע' 55

זסלר, טל – משורר הגלות והאתיקה / הרהורים על ספרו החדש של פרופ' אפרים מאיר /ח'67 ע' 145

מוניץ, אברהם – הסתר פנים בכוכב הגאולה לרוזנצווייג /ח'67 ע' 73

שוח"ט, רפאל – דמותו של הגר"א לפי ר' חיים מוולאז'ין – מציאות או פולמוס /ח' 67 ע' 39

שלוסברג, אליעזר – קונטרס על שמות ה' ותאריו המיוחס לר' שמואל בן חפני גאון /ח' 67 ע' 5

 

חוברת 69-68

 

חגי פלאי דרכי'פסיקת ההלכה' בספרי הקנה והפליאה 187
 
יוסף ינון פנטון יחסי אברהם השל עם המלומד הצרפתי הנרי קורבין 225
 
ניחם רוס תגובה חסידית ואורתודוקסית לכתיבה ניאו חסידית 237
 
יוסף שלמון אגרת הקודש במראה יחזקאל, תשובה קד 277
 
רולנד גוטשל הקבלה בכתבי הרב אלכסנדר שפרן זצ״ל 301
 
זאב גריס זמן יהודי וזהות יהודית 311
 
גדליה הבר הדוגמטיקה של אברהם יהושע השל 323
 
ישראל מלכה לשאלת התהוות היקום - בין דת למדע 349
 
מיכאל צבי נהוראי מעמדו ההיסטורי והמטפיזי של עם ישראל במשנתו של הרב אלכסנדר שפרן 367
 
אסתר סטרובינסקי המרחב והזמן בהגותם של הרב ד״ר
 
אלכסנדר יהודה שפרן ופרופ' אברהם יהושע השל 375
 
דב שוורץ מבוכה ואתגר במדע המודרני - גישתו של הרב שפרן 385
 
ספרים שנתקבלו במערכת 397
 

חוברת 70

 

משה חלמיש קבלה כהתרחשות 5
 
בן־פורת אליעזר עיונים בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בנושא התארים 35
 
אברהם סגל על ההתחדשות בכתבי ר' יהודה אריה ליב מגור וממשיכיו 49
 
אמיר משיח הראי״ה קוק ויחסו לבודהיזם 81
 
סמדר גונן אחריות כלפי עצמי ואחריות כלפי האחר ומה שביניהם 97
 
אליזבט גולדוין דת ומוסר בהגותו היהודית של עמנואל לוינס 133
 
יונתן מאיר תולדות מרכז הקבלה של שרגא פייבל ברג 159
 
ספרים שנתקבלו במערכת 163