ערב עיון לזכר ולכבוד חבר המחלקה, פרופ' יוחנן סילמן

24 דצמבר 2012, י"א טבת תשע"ג - 17:30 - 23:00