מפגש בעקבות הספר "הפרשנות כמעשה מוסרי"

14 ינואר 2013, ג' שבט תשע"ג - 14:00 - 15:30

מפגש בעקבות הספר "הפרשנות כמעשה מוסרי: ההרמנויטיקה של עמנואל לוינס", רסלינג: 2012, מאת חבר המחלקה, ד"ר חנוך בן-פזי.