ביקורת השיח הרבני בחברה המודרנית

17 דצמבר 2012, ד' טבת תשע"ג - 14:00 - 15:30

סמינר מחלקתי, ד"ר אריאל פיקאר