פירושי מורה הנבוכים לר' יהודה בן דוד מסיר לאון

26 נובמבר 2012, י"ב כסלו תשע"ג - 14:00 - 15:30

סמינר מחלקתי, ע"י הרב ד"ר אליהו גורפינקל, בוגר המחלקה