יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

19 מאי 2011, ט"ו אייר תשע"א - 14:00 - 20:00