עינת צוקרמן

מרכזת המחלקה למחשבת ישראל
עינת צוקרמן
טלפון: 
פקס : 
דואר אלקטרוני : 
שעות קבלה: