המורשת הפילוסופית של אליעזר שביד: פתיחת שער

 

קישור למפגש   https://us02web.zoom.us/j/8148499106