מלגות קיום לדוקטורנטים על שם זלמן ארן - נושאי חינוך וזהות

תכנית "מלגות המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך"

תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי.

מטרת התכנית: פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה
לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה- 21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך.

התכנית יוצאת מנקודת הנחה כי ערוץ מרכזי לפיתוח ידע חדש בתחום החינוך
הוא באמצעות עבודות דוקטורט. לשם כך, התכנית שמה למטרה להשקיע בדוקטורנטים מצטיינים
באמצעות הענקת מלגת קיום אשר תאפשר להם להקדיש את עיקר זמנם למחקר.

מוזמנים להגיש דוקטורנטים אשר עוסקים בנושאים רלוונטיים למערכת החינוך,
בהתאם לתכנית הרב שנתית של משרד החינוך המעודכנת לשנה"ל תשפ"ב
ואשר לממצאי מחקרם פוטנציאל יישומי במערכת.