תואר ראשון - בדגש על "פילוסופיה יהודית חברתית"

תואר ראשון בדגש על "פילוסופיה יהודית חברתית" 

 

המחלקה מעודדת לימודי תואר ראשון דו חוגי, 
כאשר אחד החוגים יהיה "מחשבת ישראל" 

התואר כולל לימודי תואר ראשון
בתוספת של אשכול ייחודי המוקדש ל"פילוסופיה יהודית חברתית"

* קורס ייחודי - "מחשבת ישראל - מול האתגרים של החברה הישראלית"

* סדנא - מפגש ודיאלוג לקראת העשייה החברתית השנתית

* מעורבות חברתית - בכל שנה תותאם תכנית ייחודית של למידה ועשייה
   דוגמת "פילוסופיה יהודית בבתי הכלא - תכנית לימוד עם אסירים בשיקום"